16:21 | December 13, 2017

BTS: Photoshoot With Magazine MAMA

Behind The Scenes – Plåtning med tidningen MAMA

Pregnancy,Uncategorized

Shoot for the magazine Mama

 

Mitt schema denna vecka är helt galet. Ni vet vissa veckor känner man bara att man inte hinner med livet riktigt! Hur som helst, idag stod plåtning med tidningen mama på schemat. SÅ himla kul och jag är så glad för detta. Erik var med en sväng också så han passade på att fota lite behind the scenes. Hoppas ni gillar det! Jag tror bilderna kommer bli superbra. Puss!

My schedule for this week is crazy! You know the feeling when you don’t have time for a life, lol. How ever, today I had a shoot with the magazine mama. SO much fun and I’m so happy about this. Erik was with me so he took some behind the scene-pictures. Hope you like it! I think the pictures will be amazing. Can’t wait to share! Xx

18:38 | December 6, 2017

The worst part of my pregnancy – Part 2 “Body Complex”.

Den värsta delen av graviditeten – Del 2

Pregnancy

Den här texten kommer handla om min relation till mig och min kropp under graviditeten. Förmodligen den del som tagit allra hårdast på mig både fysiskt och psykiskt.

Jag har aldrig haft en anledning att behövt ägna några större tankar åt min kropp. Aldrig haft komplex, aldrig haft ont, är nästan aldrig sjuk och min kropp har i princip “alltid” sett likadan ut oberoende av ja, allt. Från den dagen jag blev gravid har jag och min kropp vuxit längre och längre ifrån varandra, till den punkt att jag inte längre känner min egen kropp. Jag kan inte längre räkna med den på det sättet jag brukar och jag känner framförallt inte igen den.

Det dröjde inte länge innan detta satte sig i huvudet. Jag kan gå ner på detaljnivå med alla kroppens förändringar, klaga på smärta, finnar och fett på nya ställen – men det är inte vad det handlar om. Det handlar om relationen till min kropp. Hur det har fått mig att tänka negativt om mig själv, hur det har gjort mig mindre självsäker och gett mig ett sämre självförtroende. Inställningar och tankesätt som ligger så långt bortom vem jag egentligen är. Dessa gravid-hormoner har fått hela min självbild att rubbas.

Jag har legat i Eriks famn och gråtit så mycket över detta, men han kommer aldrig att förstå. Framför honom ligger ju i hans ögon världens finaste gravida tjej. Och det är väl just det, ingen som inte upplevt detta förstår hur man känner eller att man kan känna som man gör. Jag trodde ju aldrig heller att jag någonsin skulle känna på det viset jag gör just nu om mig själv. Kanske kommer jag i efterhand när hormonerna lagt sig inte heller att förstå.

Jag önskar bara att jag kunde lära känna min kropp under graviditeten för att lära mig att älska den. I alla fall se på mina nya brister som ett resultat av vad min kropp skapar för underverk. Men jag upplever nya förändringar varje vecka och ibland dagligen, jag hinner inte ikapp. Jag kan acceptera mina fysiska nedsättningar och förändringar, även om det är otroligt frustrerande och vägen dit har varit lång. Men jag kommer nog aldrig kunna acceptera det jag ser i spegeln, för det är inte mig själv jag ser.

Någon som känner igen sig? Eller kanske tvärtom, har eller haft en helt motsatt upplevelse under er graviditet?

This text is about my relationship with my body during pregnancy. Probably the part that hit me the hardest both physically and mentally.

I’ve never had a reason to spend some big thoughts on or about my body. I never had body complex, never been in pain, almost never sick and my body has “always” looked the same regardless of yes, everything. From the day I got pregnant, me and my body have grown longer and further apart, to the point that I no longer know it. I can’t count on it the way I used too and I don’t recognize it any more.

As you may understand I didn’t took long before this were all in my head. I can go down to details with all changes in and on my body, complain of pain, pimples and fat in new places – but that’s not what it’s about. It’s about the relationship with my body. How it made me think about myself, how it made me less self-confident and gave me a worse self-esteem. Settings and minds that are so far beyond who I really are. These pregnant hormones have gotten all my self-esteem to be messed up.

I’ve been lying in Eriks arms and cried so much about this, but he will never understand. In front of him, in his eyes is the world’s finest pregnant girl. And it’s exactly that, no one who did not experience this understands how you feel or how you even can feel that way. I didn’t know that I could or would ever feel the way I’m doing right now about myself either.

I wish I could get to know my body during my pregnancy to learn to love it. At least look at my new flaws as a result of the miracle my body creates. But I experience new changes every week and sometimes daily. I can accept my physical impairments, although it’s incredibly frustrating. I’ve learned to listen to it and changed my way of living. But I’ll never be able to accept what I see in the mirror, because it’s not myself I see.

Someone who recognize themselves? Or maybe had an opposite exprience during their pregnancy?

17:10 | November 30, 2017

Week 28 Update

Pregnancy


Min vikt: 60 kg (11 kg+)
My weight: 60 kg (11 kg+)

Bebis utveckling: “Barnet är nu 34 cm från huvud till fot och väger ca 1,1 kg i början av veckan och ca 1,23 vid veckans slut.  Skulle det födas nu har det stora chanser att klara sig” – Preg Life

Babys progress: “The child is now 34 cm from head to foot and weighs about 1.1 kg at the beginning of the week and approximately 1.23 at the end of the week. Should it be born now, the baby has great chances to survive” – Preg Life

Min status: Känner mig väldigt lätt i kroppen och min foglossning har blivit mycket bättre! Hoppas det håller i sig och inte bara beror på att jag haft andra vanor i Australien. Mina fötter börjar dock reagera på tyngden och är så extremt ömma. Jag har till och med fått sprickor i hälarna. Sover väldigt oroligt i och med alla mardrömmar.

My progress: I feel really light in my body and my pelvic pain feels much better. My feet starts to react on my weight though and are really sored, even got some cracks in my heels. Sleeping problems.

Vi byter alltså vecka på torsdagar så jag tänkte att jag ska försöka köra en “vecka för vecka”-update här på bloggen. Jag antecknar ju detta själv så varför inte dela med mig här också. Om det är något mer ni är intresserad av att jag tar med i dessa inlägg så säg till! Jag har en app som heter “preg-life” som ger information om barnet, mig och lite info för Erik varje vecka. Detta är som att öppna julkalendern när man var liten typ, haha. Går alltid in i appen det första jag gör på morgonen på torsdagar och läser högt för Erik. Så mysigt! Någon som har tips på andra liknande appar? Lillan har i alla fall börjat bete sig väldigt annorlunda i magen. Man märker att det börjar bli trängre då hon börjar bli större. Fatta att hon är 34 cm nu, det är sjukt stort, haha. Och hur magiskt att hon nästan är färdig och skulle kunna komma ut nu? Blir helt pirrig. Googlade på “barn födda i vecka 28” och inser att vi verkligen har en liten mini-människa där inne. Hon börjar även sparka mot revbenen nu vilket är lite obehagligt.

/ So, we’re changing weeks on Thursdays so I thought I’ll try to run a weekly week update here on the blog. I’ll take note of this myself so why not share with me here too. If there is something else you would like me to share in this post, please tell me. I have an app called “preg-life” that provides information about the child, me and some info for Erik every week. This is like opening the Christmas calendar like when you were a little kid, lol. I Always go to the app the first thing I do in the morning on Thursdays and read it for Erik. So cozy! Anyone who has tips on other similar apps? The little one has started to behave very differently in my stomach. You can notice that it starts to get tighter in there while she is getting bigger. Can’t believe she is 34 cm now, it’s so big. And how magical that she’s almost done and could come out now? Such a crazy feeling. Had to google on “babys born in week 28” and I realize we really have a mini human in there.

14:25 | November 11, 2017

Stretch Mark Belly & Breast Routine

Pregnancy

Weleda Stretch Mark Massage Oil – Find it here (adlink)

 

Jag har fått mycket frågor om bristningar och som jag svarade tidigare så har jag inte fått några ännu.  Jag har även fått frågor om jag gjort något för att motverka dessa så jag ville tipsa om den här oljan från Weleda. Jag jobbar på min tredje flaska som jag smörjer in bröst och mage med varenda kväll och gjort sedan jag fick reda på att jag var gravid. Så roligt att det visade sig att mamma använt exakt samma olja under sina graviditeter. Finns även massa andra produkter från dem som jag vill testa. De har bland annat en olja som förbereder “down there” inför förlossningen som förebygger sprickningar och snitt (denna – adlink). Kommer börja använda den när förlossningen närmar sig!

Tåls att nämna att bristningar oftast är genetiskt och jag har ingen aning om oljan verkligen fungerar för det syftet, men jag tycker ändå det är mysigt att smörja in magen. Sedan undviker det att det kliar också som många upplever när mage och bröst växer.

I have received a lot of questions about stretchmarks and as I answered earlier, I have not received any yet. I have also received questions that I did something to avoid them so I wanted to tip about this oil from Weleda. You can find it online. I work on my third bottle as I use it on my chest and stomach every night and done since I found out that I was pregnant. So fun that it turned out that mom used exactly the same oil during her pregnancies. There are also lots of other products from the brand I want to try out. They have, among other things, an oil for “down there” that prevents cracks and cuts during childbirth (this one). I will probably start using it when birth is approaching!

To mention is that stretchmarks are usually genetic and I have no idea if the oil really works for that purpose, but I still think it’s so cozy to lubricate the stomach. Avoids that it also scratches as many experience when stomach and breast grow!

23:56 | November 2, 2017

Answers About The Pregnancy – Part 2 “Diet & Exercising”

Pregnancy

Har ni tänkt på några namn ännu?
Have you been thinking about any names yet?

Ja, vi var klara med namn redan innan graviditeten, haha. Nu kallar vi dock henne “smeknamnet” till det namnet, så nu är vi lite osäkra på vilket vi ska välja. Ska hålla på det lite till, så tänkte jag att ni kanske kan hjälpa oss med det sedan.

/ Yes, we have had a name since before the pregnancy. Now we started to call her the nickname though and now we’re a bit unsure if we should take that name instead. I’ll keep it a secret for a while longer and then ask you about advice. 

Har du tränat mycket under graviditeten?
Have you been working out much during the pregnancy?

Lagom! Motion är och har varit superviktigt för mig. Jag har motionerat aktivt mellan 30-60 minuter dagligen. Detta var viktigt för mig speciellt i början för min mage, fick så himla ont annars. Nu när jag fick problem med foglossning så har jag börjat cykla istället för att gå. Jag kör även lättare träning med vikter och vissa maskiner.

/ It’s an important part for my well being during the pregnancy. I’ve been taking PW’s daily for 30-60 minutes. I had to do it for my stomach in the beginning. Now when I have problems with pelvic pain I’ve started with cycling instead. I also do easier gym sessions with weights and some machines. 

Har du fått några bristningar? Och har du gjort något speciellt för att inte få det i sådant fall?
Have you received any breakages? And have you done something special to not get it in that case?

Nej, inte ännu! Tror det är genetiskt men jag har i alla fall smort in magen och brösten med olja sedan dag ett.

/ No not yet! I think it’s genetic but I’ve using oil for my stomach and breast since day one.

Hur känns det att ha ett barn i magen?
How does it feel with a baby in your belly?

Helt magiskt. Alltså vilken häftig känsla! Kommer sakna det så mycket sen.

/ Just magical! Such an amazing feeling, I’ll miss it so much.

Största förändringen hittills?
Biggest change so far?

Så mycket förändringar redan! Men största är nog att det inte bara är jag längre, utan även en bebis i min kropp som påverkas av det jag gör. Framförallt när det kommer till vad man stoppar i sig och inte.

/ So much changes already! But the biggest thing is that it’s not just me, but a baby in my body that’s affected by what I’m doing. Especially when it comes to what I’m eating and not eating.

Hur tänker du med kosten under graviditeten?
How do you think about the diet during pregnancy?

Jag behövde ju ändra om en hel del då jag inte alls ätit speciellt näringsrikt innan. Så det blir inte att byta en måltid mot en chipspåse längre, om man säger så, haha. Jag äter mer fisk och mer “riktig” mat och extra mycket frukt.

/ I had to change a lot because I haven’t been eating so nutritional before. No more eating a bag och chips instead of dinner anymore, lol. I eat more fish and more “real” food and more fruit and greens. 

Har du gått upp mycket i vikt?
Have you gained much weight?

Man går ju generellt upp mycket i vikt, speciellt när man är mindre sägs det(?). Jag håller “kurvan” även om jag aldrig trodde att min lilla kropp skulle öka så mycket i vikt under så kort tid, otroligt, haha!

/ You gain a lot of weight, especially when you’re smaller they say. I think I gain as much as I have too even if I never though my little body could gain so much weight during this short of time, unbelievable, lol!

Kommer ni fortsätta resa så mycket som ni gör?
Will you keep on traveling as much as you do?

Det beror ju såklart helt hur vår bebis mår och vilken typ av bebis vi får. Men finns det möjlighet så blir det nog lite av en travel baby, haha!

/ It depends on how our baby is feeling and which type of baby we’ll get. But If we have the opportunity, It’s not impossible that our baby will be a travel baby, lol!

Kommer din blogg förändras nu när du är gravid?
Will your blog be changing a lot during the pregnancy?

Såklart och det har ni nog redan märkt. Detta är ju i princip mitt allt nu, så blir konstigt att inte dela med mig av det. Förstår att vissa inte alls tycker att det är intressant, men jag ska försöka väva in så mycket gamla inslag det bara går! Det är viktigt för mig med.

/ Of course and I guess you’ve noticed that already. It’s my everything right now so it would be weird not to. I totally understand that some of you think it’s boring but I’ll do my best to post old elements too. It’s important for me too.