Visar inlägg från "pregnancy"

Pregnancy Week 37 Update

Gravid Vecka 37

Week 37
26 dagar kvar

Vikt: ca 64 kg (+15 kg)
Weight: Around 64 kg (+15 kg)

Bebis status: Hon väger ca 2400g just nu och hennes skallbredd är ca 9 cm. Hon ligger inom “normalkurvan” men är snäppet mindre.

Baby’s progress: She weighs about 2400g right now and her head width is about 9cm. She is within the “normal curve” but a bit under. 

Min status: Ja alltså, jisses vilken vecka jag haft. Förmodligen den minst produktiva och trötta vecka hittills i min graviditet. Jag har inte alls känt mig som mig själv! Haft noll ork. Jag vaknar flera gånger per natt och har svårt att hitta positioner att sova på. Det känns som att jag inte får tillräckligt med energi av att sova? Svårt att förklara. Mina händer värker mer än någonsin. På morgonen kan jag inte ens ta ut laddaren ur mobilen. Det känns också som att min kropp går sönder mer och mer för varje dag. Magen växer så det knakar och min kropp har liksom svårt att bära upp det. Nerver i kläm och sammandragningar efter bara några steg. Nu börjar i alla fall humöret vända och jag känner mig som mig själv igen psykiskt. Skönt!

My status: Omg, what a week. Probably the least productive and tired week so far in my pregnancy. I have not felt at all like myself! Have zero energy. I wake up several times a night and find it difficult to find positions to sleep on. It feels like I do not get enough energy to sleep? Hard to explain. It also feels like my body breaks more and more for each day. The belly grows so much and my body have a hard time wearing it. Nerves in squeeze and contractions after just a few steps. Now, finally, my mood begins to turn and I feel like myself again mentally. Phew!

Övrigt: Igår var vi hos barnmorskan och pratade lite förlossning, amning och skrev förlossningsbrev. Bebis är fixerad (!) och vi följer fortfarande normalkurvan. Vi gjorde även ett ultraljud (nojiga föräldrar, hehe) och allt såg toppen ut. Man får veta vikten (+/- 10%) och mått på lite olika kroppsdelar. Så därför jag visste så “exakt” om bebis ovan. Hon ligger fortfarande inom normalkurvan men är lite mindre. Men jag är ju rätt nätt så det förstod vi nästan. Men skönt att veta att hon växer som hon ska och får i sig så mycket hon behöver!

Other: Yesterday we were at the midwife and talked a little childbirth, breastfeeding and wrote a giving birth letter. Baby is fixed (!) and we are still following the normal curve. We also did an ultrasound (worried parents, hehe) and everything looked great. You get to know the weight (+/- 10%) and measure different body parts. So that’s why I knew the fact about the baby above. She is still in the normal curve but slightly smaller than regular. But I’m pretty small so we almost understood that. Nice to know that she grows as she should and get as much nutrion as she needs!

Thoughts about giving birth

Tankar om förlossningen

Jag tänkte dela med mig av lite tankar gällande förlossningen. Innan jag blev gravid var jag helt säker på att jag inte ville genomgå en vaginal förlossning utan ha planerat kejsarsnitt. Nu är jag däremot helt tvärtom och känner att det är någonting jag verkligen vill pröva på och hoppas att det går vägen.

Alla fungerar vi olika men för mig har det varit viktigt att ha ett öppet sinne inför förlossningen och inte skapa en allt för tydlig bild. Man har ju tyvärr ingen riktig kontroll över vad som kommer hända och jag tänker att en för tydlig bild öppnar upp för stress och besvikelse.

Men till det man faktiskt kan kontrollera – mentala inställningen. Jag ser faktiskt (japp, trots smärtan) framemot denna upplevelse. Jag är påläst om komplikationer men väljer att inte fokusera på de bitarna, utan jag får helt enkelt ta det då i sådant fall. Kanske är rädslor inför saker som kan ske under förlossningen inte alls saker jag kommer uppleva som skrämmande eller märkvärdiga när jag väl är där. Om dom upplevs som just det så har jag sjukvård och världens bästa partner på min sida. De flesta sakerna händer ju för att lille bebis måste komma ut och där litar jag på personalens kompetens och jag är beredd att göra allt. Det är helt klart lätt att fastna i tankar om akut kejsarsnitt, sugklocka och att måsta sy i underlivet. Men åter till positiv inställning! Något vi pratade om väldigt mycket på profylaxkursen var målbilder, vilka kan komma att ha en betydande roll under förlossningen. Jag tror verkligen på tankens kraft så Erik är medveten om mina målbilder och kommer påminna mig om det behövs. Min starkaste målbild är såklart att få träffa henne men också att få se Erik hålla i bebis för första gången. Sedan har jag lite fler målbilder som inte är lika fokuserade på just efter förlossningen utan även lite längre fram. Ska plocka fram dem när jag behöver kämpa lite extra! På profylaxkursen pratade vi även väldigt mycket om andningen, vilken jag kommer fokusera på allra mest under förlossningen. Det känns skönt att ha något att själv fokusera på och kontrollera.

Idag skrev vi även ett förlossningsbrev tillsammans med barnmorskan. Jag har gått från att vilja testa på helt utan bedövning och bara lustgas till att nu skriva in i mitt förlossningsbrev att jag vill ha tidig epidural. Fortfarande så kluven dock! Där får jag höra lite hur dom på BB tycker, det är ju beroende på hur långt man kommit i processen när man kommer dit. I förlossningsbrevet står även att jag önskar att få föda i stående positioner, det är förmodligen det enda “kravet” jag har. Men vem vet, kommer säkert sluta med att man ligger där ändå, haha. Jag kommer lyssna väldigt mycket på barnmorskorna, det känns som att dom har absolut bäst koll och är det kommer få mig att känna mig tryggast.

Någon som har någon EDA-erfarenhet? Varför valde ni och ta och inte? Och har ni något annat råd inför förlossningen får ni gärna dela med er :*

I was going to share some thoughts about childbirth. Before I got pregnant, I was absolutely sure I did not want to undergo a vaginal delivery but I had planned caesarean operation. Now, on the other hand, I am quite the opposite and feel it’s something I really want to try and hope it’s going to work. We all work differently, but it has been important for me to have an open mind before the birth and not to create an all too clear picture. Unfortunately, there is no real control over what’s going to happen and I think that a too planned picture opens up for stress and disappointment. But to what you actually can control – the mindsetting. I actually (yes, although the pain) looking forward to this experience. I’ve been reading about complications but choose not to focus on those parts. Perhaps fears of things that may happen during childbirth are not all things I will experience as scary or remarkable when I’m there. And if they experience it, I have healthcare and the world’s best partner on my side. Most things happen because little baby must come out and I trust the skills of the staff. But back to the setting! Something we talked about very much on the prophylaxis course were goal pictures, which may have a big effect during childbirth. I really believe in the power of thoughts so Erik is aware of my images and will remind me if needed. My strongest goal picture is, of course, to meet her but also to see Erik hold the baby for the first time. Then I have a few more goal images that are not as focused on just after birth but also a little further forward. Today we also wrote a birth-letter together with the midwife. I have gone from wanting to test completely without anesthesia to wanting epidural as early as possible. Still so unsure though! The birth letter also says that I want to give birth in standing positions, it is probably the only “requirement” I have. I will listen very much to the midwives by the way, it feels like they are absolutely the best and it will make me feel safe.

Anyone with any EDA experience? Why did you choose and not? And if you have any other advice before giving birth, please feel free to share : *

Two for the baby

Hitta produkterna här:
Find the products here

1. Babygunga från Joie – Här
Babysitter – Here
2. Babyskydd från BeSafe – Här 
Baby Car Seat – Here

 

Jag fick lite frågor efter videon om var vi hittat sakerna jag visade upp. Jag har visat en del för er redan men dessa har jag ju faktiskt inte visat er! Babyskydd hade jag ingen aning om att det existerade före jag började kika på saker att köpa inför bebis ankomst?! Vi har i alla fall köpt adapter till vår vagn (jag ska skriva om vagnen så fort jag får) så vi kan knäppa fast babyskyddet. Så himla smidigt! Babyskyddet kommer från BeSafe och är det babyskydd jag hört absolut bäst om. Tyckte denna elektroniska babygunga verkade helt underbar också med vaggvisor och olika sitt/ligg-lägen och gunghastigheter! Som jag sa i videon kan man även lyfta av sitt-delen. Så om hon somnar där och man inte vill lämna henne kan man ta med den runt i lägenheten. Ni kan läsa lite mer om det på länken. Hoppas lillan gillar den bara, haha. KRAM!

Got some questions after the video about where we found the things I showed up. I’ve shown a lot to you already, but not these ones! We’ve bought an adapter for the baby car seat so we can use it on our trolley (I will write about the trolley as soon as possible). So smooth! The seat is from BeSafe and it’s the baby seat I’ve heard is “the best”. I thought this electronic babysitter seemed so nice with lullabies and different sit / lie modes and swing speeds! You can also lift the seat part. So if she falls asleep and you do not want to leave her, you can bring it around in the apartment. You can read more about it on the link. Hope the little one will like it too, lol. HUG!

Gravid Vecka För Vecka #2

I samarbete med Libero

My second video for the “Pregnancy week for week”-channel (unfortunately in Swedish)

 

Nu är mitt andra avsnitt uppe! Notera att jag liksom svettas av att prata i första delen, haha. Läst igenom alla era kommentarer och många ville se hur vi bor eller vloggar. Försökte mig på en vlogg när vi åkte på spa:t men var lite för mycket folk! Så ni får följa med till barnmorskan nästa vecka istället. I detta avsnitt visar jag upp hur vi bor och lite av inköpen till lillan!

– 

My second episode is up! I’ve been reading all your comments and many of you wanted to see how we live or vlogs. I tried to do a vlog when we visited the spa but it was too much people. So I will let you follow us to the midwife next week instead. In this episode I show you how we live and what we bought for the little one.

Pregnancy Week 36 Update

Gravid vecka 36

Vecka 36

29 dagar kvar

Vikt: –
Weight: –

 

Bebis utveckling: Barnet är nu cirka 45 cm lång och väger cirka 2,59 kg i början av veckan och ca 2,76 vid veckans slut. Fosterrörelserna ändrar karaktär till att bli mer buffande knuffar. Du kanske kan se en armbåge eller en häl som putar ut mot huden – ibland till och med en hel fot.

Babys progress: The child is now about 45 cm long and weighs about 2.59 kg at the beginning of the week and about 2.76 at the end of the week. The baby is changing their movements! You may see an elbow or a heel that pours out on the skin – sometimes even a whole foot.

Min status: Humöret var på topp förra veckan. Jag orkade med det jag ville och kände mig inte sådär superbegränsad som jag kan göra vissa dagar. Lillan var rätt lugn i magen också så jag kunde sova gott.

My status: The mood was on top last week. I hurried with what I wanted and did not feel so super limited as I can do some days. The little one was calm in my stomach so I could sleep well.

Övrigt: Det blev en lite sen uppdatering för en ny vecka. Jag byter ju på torsdagar så i övermorgon är det dags igen. Men bilderna på magen tar jag i alla fall varje torsdag! Men förra veckan var en lite upp och ner vecka även om jag hade en riktigt bra vecka. Lite blandade känslor kring att hon snart kommer, att man kommer sakna magen men samtidigt sådan enorm längtan att få träffa henne.

Other: It became a little late update for a new week. I’ll change you on Thursdays so the day after tomorrow it’s time again. But at least I take my photos on my stomach every Thursday! Last week was a little up and down week. Mixed feelings about her coming soon, that I will miss having her in my belly but at the same time so excited to meet her.

Gravid Vecka För Vecka #1

I samarbete med Libero

My first video for the “pregnancy week for week”-channel (unfortunately in Swedish)

 

Jag nämnde ju detta i podden men jag tror att jag helt glömt bort att berätta det här på bloggen? Jag kommer från och med nu och 10 veckor framåt vara en del av kanalen “Gravid Vecka För Vecka”. Varje tisdag kommer det komma upp en ny video! Jag är extremt obekväm och nybörjare med rörligt material men jag tycker ändå det känns så jäkla kul. Tänk att kolla tillbaka på detta sen eller visa lillan när hon blir stor! Ni får mer än gärna berätta vad ni vill se för typ av videos så feel free att när som helst skriva önskemål :* KRAM!

From now on and 10 weeks forward I will share one video each week (every Tuesday) on the “-pregnancy week for week”-channel. I’m so not familiar with video-format but I’m exited to try it out. So much fun to look back on these episodes or show our little one when she’s older. Please share what you wanna see in my videos. Xx

Pregnancy Week 35

Gravid Vecka 35

38 days left

Vikt: 62 kg (+13 kg)
Weight: 62 kg (+13 kg)

 

Bebis utveckling: Barnet är nu ca 44 cm långt och väger ca 2,38 kg i början av veckan och ca 2,56 kg vid veckans slut. Det centrala nervsystemet är snart helt klart och matsmältningsapparaten är nästan färdigutvecklad. Barnet fortsätter att lägga på sig vikt och fyller nu ut nästan hela livmodern.

Babys progress: The child is now about 44 cm long and weighs about 2.38 kg at the beginning of the week and about 2.56 kg in the end of the week. The central nervous system and the digestive system is almost fully developed. The child continues to put on weight and now fills almost the entire uterus.

Min status: Magen har sjunkit rejält vilket gör att jag inte har lika tungt att andas. Det är dock fortfarande omöjligt att hitta en bekväm sitt eller ligg-ställning om underlaget är för mjukt. Lillan är lika aktiv som vanligt där inne, så mysigt! Konstaterade att jag tagit mina sista längre promenader, det går liksom inte. Min kropp klarar inte riktigt av att bära min mage och hon ligger och trycker mot urinblåsan och massa härliga nerver, haha. Förutom min kropps skick så mår jag toppen!

My status: The belly has “fallen down” and it’s easier for me to breather. It’s still impossible to find a comfortable or lying position if the substrate is too soft. The little one is as active as usual inside, so cozy! Determined when I have taken my last longer walks. My body can not carry my stomach and she is lying and pushing the bladder and some nerves, haha. Except from my bodys condition, I am feeling on top!

Övrigt: Jag hade ju en natt med sådana förvärkar att jag trodde jag skulle föda. Sedan har förvärkarna fortsatt i lite olika former som magknip, molande värk eller ont i äggstockarna. Men det känns bra att kroppen/livmodern gör sig redo för förlossning även om det är lite smärtsamt från och till!

Other: I had one night with so much contractions that I thought I would give birth. Then the contraction have had a few different forms, such as stomach ache, muzzle aching or pain in the ovaries. But it feels good that the body / uterus is getting ready for birth even if it is a little painful from time to time!

My Hospital-Bag List

I min BB-väska

För mig:

Mysigt mjukis-set
Tofflor
Amnings Linne
Amnings BH
Stora trosor och kalsonger
Förlossningsbindor
Amningsinlägg

Hygienartiklar:

Hårsnoddar
Hårborste
Parfymfri tvål
Ansiktscréme
Bröstvårtssalva (purelan)
Resetandborste + tandkräm
Sminkborttagningssvervetter
Deodorant
Lypsyl

Snacks:
Godis
Barebells Bars
Festis med sugrör
Nyponsoppa med sugrör
Tuggummi
Dextrosol

För bebis:

Ett helt set
En pyjamas
En napp
Tvättlappar
Nappflaska
Nagelfil
Två paket ersättning i tetra
En extra body i en större storlek
En tunn och en tjockare filt
En tunnare och en tjockare mössa
Stickad åkpåse
Babyskydd (i bilen)
Tossor

För honom:

Snacks
Hygienartiklar
Tofflor
Mjukisbyxor
En ny t-shirt
Kalsonger

Övrigt:

Kamera
Mobil + laddare
Dator + laddare

 

Såja! Här kommer min lista med vad jag har i min BB-väska.Tänker att dem har blöjor på BB eller tänker jag fel då? Och så himla svårt att veta vilken storlek man ska ha på kläderna man ska ta med sig till bebis. Ni får gärna tipsa om ni tycker att något är onödigt eller något som saknas. Jag tror ett par tofflor och kalsonger (jag köpte 3-pack svarta från H&M herr) är det bästa tips jag kan ge. Vilka är era bästa tips? Puss!

For me: Cozy two piece set, slippers, nursing bra and top, big hipsters, nursing pads. Hygiene products: Hairbands, hairbrush, unscented soap, toothbrush and paste, face cream, nipple cream, make up remover, deodorant, lipbalm. Snacks: Bars, rosehip soup with straw, juice with straw, candy, nuts, dextrosol. For the baby: One full set, pyjamas, extra body in larger size, nail file, pacifier, washcloths, two tetra pack with infant formulas, a thin and one thick blanket, knitted footmuff, booties, baby car seat. For him: Hygiene products, Snacks, extra t-shirt, sweatpants, slippers, underpants. Other: Camera, computer, cellphone and charger.

So that’s my list with what I have packed in my hospital bag. I’m thinking that they have dipers at the hospital? And so hard to know which size to pack for the little one. However, I think a pair of slippers and men’s underpants is the best advice I can give. What’s yours? Xx

Pregnancy Update W.34


47 days left

Vikt: 61,5 kg (+ 12,5 kg)
Weight: 61,5 kg (+12,5 kg)

 

Bebis utveckling: Bebis är ca 42 cm från huvud till fot och väger cirka 2,35 kg vid veckans slut. Nu kan barnet själv bekämpa lätta infektioner med sitt immunförsvar. Barnet kan reagera på olika röster!

Baby progress: The baby is about 42 cm from head to foot and weighs about 2.35 kg at the end of the week. Now the child can fight light infections with her immune system. The child can react to different voices!

Min status: Väger mig en gång i veckan inför varje gång vi går in i en ny vecka. Jag har som sagt känt mig lättare i kroppen och betydligt mindre svullen och ja, tappat mer än 1 kg vätska visade det sig på vågen. Det är verkligen spännande hur kroppen fungerar under en graviditet, haha. Jag är som en liten svamp som fick lite för kul på jul! Annars så känns kroppen faktiskt väldigt stabil förutom mina förvärkar. Känns som mensvärk. Sedan vet jag inte om det är foglossningen eller om det är att hon börjar fixera sig som gör att det bränner till så extremt mycket “down there” flera gånger dagligen. Måste typ hålla handen där och blir helt förlamad, haha. Inte lika kul ute på gatan!

My status: I weigh myself once a week for each time we go into a new pregnancy week. As I said, I felt easier in the body and significantly less swollen and yes, dropped more than 1 kg of liquid. It’s really exciting how the body works during a pregnancy, haha. I’m like a little sponge! Otherwise, the body actually feels very stable besides my contractions. Feels like a period pain! Then I do not know if it’s my pelvic pain or it’s that she starts fixing that makes it burn “down there” several times a day. Must hold my hand there and I get completely paralyzed of pain, haha. Not so fun out on the street!

Övrigt: Vi har inte varit på någon mer kontroll sedan förra inlägget jag skrev så har inte så mycket nytt. Vi ska åka på lite bebisshoppar i helgen och testa fram ett babyskydd till bilen och vilken bärsele vi vill ha. Jag kommer köra sjal men Erik ville ha en sele!

Other: We have not been at any control since the last post I wrote so I don’t have so much new things to write about. We’re going to some babyshops this weekend and try out a baby cover for the car and which carrier we want. I will have a wrap but Erik wanted a baby carrier! 

For The Baby Part 1.

Saker till bebis – Del 1

Skötbädd – Summerville
Changing Mat – Summerville
Snutte – Elodie Details (här)
Baby Gear – Elodie Details (here)
Babynest – Red Castle Cocoon Baby (här)
Babynest – Red Castle Cocoon Baby (here)
Sovpöl – NG Baby (här)
Sleeping nest – NG Baby (here)
Kabelstickad filt – Jollein (här)
Cable knitted blanket – Jollein (here)
Filt – Jollein (här)
Blanket – Jollein (here)
Bamboo filt – Les Enfants
Bamboo blanket – Les Enfants

 

Vilket svartvitt inlägg, haha. Många av er var sugna på att se lite av det vi köpt hem. Tänkte att jag delar upp det lite, denna gång fick det bli bäddar och filtar. BB-väskan inlägget är på G också förresten! Vi har inte plats med något skötbord på toaletten, så vi köpte en skötbädd att ha på tvättmaskinen men jag förmodar att vi kommer använda det lite här och var i lägenheten tillslut. Hoppas denna snutte uppskattas lika mycket som jag tror, är sugen på en i grått också.

Vi är lite osäkra på hur vi ska göra med säng, men vi tänker att vi börjar med att samsova. Känns helt enkelt smidigast med amningen! Läst på massor och vi vill nog inte ha henne direkt i sängen men efter att fått massor med tips om detta babynest (nr 2) så fick det bli ett inköp. Det är ergonomiskt och har massor med fördelar för bebis (läs mer om det på länken ovan).

Utöver det har vi en mysig liten sovpöl för vardagsrummet, vilken vi tänkte ha ett babygym över också. Och filtar i massor! Några tjockare men var såklart tvungen att köpa Muslin Blankets från Les Enfants, fått så mycket tips om dem. Så mjuka och blir tydligen bara mjukare när man tvättar dem – perfekt!

What a black and white post, lol. Many of you were excited to see a little of what we bought for the baby/home. I thought I’d divide it a bit, this time there would be beds and blankets. The BB bag post is on it’s way too! We do not have room with any changing table on the toilet, so we bought a bed to have on the top of the washing machine, but I guess we will use it a little here and there in the apartment. I hope this baby gear is as appreciated as I think, I want one in gray as well.

We are not sure how to do with a baby bed, but we think we will start to have her in our bed. Just feel the smoothest of breastfeeding! I’ve been reading a lot and we do not want to have her straight in bed (doesn’t feel safe) but after receiving lots of tips about this baby nest (nr 2), we had to buy it. It’s ergonomic and has lots of benefits for baby (read more about it on the link above).

Other than that we have a cozy baby nest for the livingroom, we thought we could have a baby gym over it too. And we bought so much blankets, lol. Thick ones and thinner ones! Just had to try the Muslin Bamboo Blankets and yes they are so soft. Love them!