14:22 | February 9, 2018

Pregnancy Week 38 Update

Gravid Vecka 38

Pregnancy

Vecka 38
19 dagar kvar

Vikt: +14,5 kg
Weight: +14,5 kg


Bebis status:
Igår när vi gick in i vecka 38 så stod det i appen att graviditeten beräknas som fullgången. Alltså känslan! Hon är klar, haha. Så nu kan jag verkligen föda när som helst, det enda hon gör där inne är att lägga på sig. Bebis är enligt appen 48 cm lång och väger ca 3 kg just nu men beräknas öka omkring 200 g till veckans slut. Tror vår lilla ligger under 3 kg fortfarande dock!

Baby status: Yesterday when we went into week 38, the app said that the pregnancy is “done”. That the feeling! She’s done, haha. So now I can really give birth at any time. Baby is 48 cm tall and weighs about 3 kg right now but is estimated to increase about 200 g to the end of the week. Think our little is under 3 kg still though!

Min status: Jag mår så himla bra! Jag har anpassat mig och lärt mig mina begränsningar och styr dagarna och anpassar mig efter det. Det största problemet jag har just nu är mina fingrar, men så länge jag inte böjer ihop dem eller använder dem fel (slita, dra i saker och skära för jobbig mat, haha) tänker jag inte jättemycket på det.

My status: I feel so good! I know all my limits right now and how to avoid feeling pain. The biggest problem I have right now is my fingers, but as long as I do not bend them together or use them wrong (tearing, pulling things and cutting too hard food, haha). I don’t really think about it.

Övrigt: Min mage har sjunkit rejält! Ser ni andra bilden där jag verkligen slappnar av? Magen hänger nästan över hela troskanten, haha. Detta gör att andningen blir så mycket enklare och även sömnen. Så välbehövligt och skönt!

Other: My stomach has fallen sharply! Do you see picture number 2 where I really relax? The belly is hanging over my hipsters, lol. This makes breathing so much easier and even sleep. So much needed!

11:39 | February 7, 2018

Gravid Vecka För Vecka #3

Pregnancy,Uncategorized

New episode up! 

 

Tisdag igår, dvs ett nytt avsnitt av Gravid Vecka För Vecka. Tajmade äntligen med att Erik var hemma, haha. Denna vecka får ni följa med en sväng till barnmorskan och ultraljud. Sedan körde vi en liten frågestund med lite gravid och bebis-frågor vi fått! Hoppas ni gillar. KRAM!

For my swedish talking followers only.

13:43 | February 2, 2018

Pregnancy Week 37 Update

Gravid Vecka 37

Pregnancy

Week 37
26 dagar kvar

Vikt: ca 64 kg (+15 kg)
Weight: Around 64 kg (+15 kg)

Bebis status: Hon väger ca 2400g just nu och hennes skallbredd är ca 9 cm. Hon ligger inom “normalkurvan” men är snäppet mindre.

Baby’s progress: She weighs about 2400g right now and her head width is about 9cm. She is within the “normal curve” but a bit under. 

Min status: Ja alltså, jisses vilken vecka jag haft. Förmodligen den minst produktiva och trötta vecka hittills i min graviditet. Jag har inte alls känt mig som mig själv! Haft noll ork. Jag vaknar flera gånger per natt och har svårt att hitta positioner att sova på. Det känns som att jag inte får tillräckligt med energi av att sova? Svårt att förklara. Mina händer värker mer än någonsin. På morgonen kan jag inte ens ta ut laddaren ur mobilen. Det känns också som att min kropp går sönder mer och mer för varje dag. Magen växer så det knakar och min kropp har liksom svårt att bära upp det. Nerver i kläm och sammandragningar efter bara några steg. Nu börjar i alla fall humöret vända och jag känner mig som mig själv igen psykiskt. Skönt!

My status: Omg, what a week. Probably the least productive and tired week so far in my pregnancy. I have not felt at all like myself! Have zero energy. I wake up several times a night and find it difficult to find positions to sleep on. It feels like I do not get enough energy to sleep? Hard to explain. It also feels like my body breaks more and more for each day. The belly grows so much and my body have a hard time wearing it. Nerves in squeeze and contractions after just a few steps. Now, finally, my mood begins to turn and I feel like myself again mentally. Phew!

Övrigt: Igår var vi hos barnmorskan och pratade lite förlossning, amning och skrev förlossningsbrev. Bebis är fixerad (!) och vi följer fortfarande normalkurvan. Vi gjorde även ett ultraljud (nojiga föräldrar, hehe) och allt såg toppen ut. Man får veta vikten (+/- 10%) och mått på lite olika kroppsdelar. Så därför jag visste så “exakt” om bebis ovan. Hon ligger fortfarande inom normalkurvan men är lite mindre. Men jag är ju rätt nätt så det förstod vi nästan. Men skönt att veta att hon växer som hon ska och får i sig så mycket hon behöver!

Other: Yesterday we were at the midwife and talked a little childbirth, breastfeeding and wrote a giving birth letter. Baby is fixed (!) and we are still following the normal curve. We also did an ultrasound (worried parents, hehe) and everything looked great. You get to know the weight (+/- 10%) and measure different body parts. So that’s why I knew the fact about the baby above. She is still in the normal curve but slightly smaller than regular. But I’m pretty small so we almost understood that. Nice to know that she grows as she should and get as much nutrion as she needs!

20:03 | February 1, 2018

Thoughts about giving birth

Tankar om förlossningen

Pregnancy

Jag tänkte dela med mig av lite tankar gällande förlossningen. Innan jag blev gravid var jag helt säker på att jag inte ville genomgå en vaginal förlossning utan ha planerat kejsarsnitt. Nu är jag däremot helt tvärtom och känner att det är någonting jag verkligen vill pröva på och hoppas att det går vägen.

Alla fungerar vi olika men för mig har det varit viktigt att ha ett öppet sinne inför förlossningen och inte skapa en allt för tydlig bild. Man har ju tyvärr ingen riktig kontroll över vad som kommer hända och jag tänker att en för tydlig bild öppnar upp för stress och besvikelse.

Men till det man faktiskt kan kontrollera – mentala inställningen. Jag ser faktiskt (japp, trots smärtan) framemot denna upplevelse. Jag är påläst om komplikationer men väljer att inte fokusera på de bitarna, utan jag får helt enkelt ta det då i sådant fall. Kanske är rädslor inför saker som kan ske under förlossningen inte alls saker jag kommer uppleva som skrämmande eller märkvärdiga när jag väl är där. Om dom upplevs som just det så har jag sjukvård och världens bästa partner på min sida. De flesta sakerna händer ju för att lille bebis måste komma ut och där litar jag på personalens kompetens och jag är beredd att göra allt. Det är helt klart lätt att fastna i tankar om akut kejsarsnitt, sugklocka och att måsta sy i underlivet. Men åter till positiv inställning! Något vi pratade om väldigt mycket på profylaxkursen var målbilder, vilka kan komma att ha en betydande roll under förlossningen. Jag tror verkligen på tankens kraft så Erik är medveten om mina målbilder och kommer påminna mig om det behövs. Min starkaste målbild är såklart att få träffa henne men också att få se Erik hålla i bebis för första gången. Sedan har jag lite fler målbilder som inte är lika fokuserade på just efter förlossningen utan även lite längre fram. Ska plocka fram dem när jag behöver kämpa lite extra! På profylaxkursen pratade vi även väldigt mycket om andningen, vilken jag kommer fokusera på allra mest under förlossningen. Det känns skönt att ha något att själv fokusera på och kontrollera.

Idag skrev vi även ett förlossningsbrev tillsammans med barnmorskan. Jag har gått från att vilja testa på helt utan bedövning och bara lustgas till att nu skriva in i mitt förlossningsbrev att jag vill ha tidig epidural. Fortfarande så kluven dock! Där får jag höra lite hur dom på BB tycker, det är ju beroende på hur långt man kommit i processen när man kommer dit. I förlossningsbrevet står även att jag önskar att få föda i stående positioner, det är förmodligen det enda “kravet” jag har. Men vem vet, kommer säkert sluta med att man ligger där ändå, haha. Jag kommer lyssna väldigt mycket på barnmorskorna, det känns som att dom har absolut bäst koll och är det kommer få mig att känna mig tryggast.

Någon som har någon EDA-erfarenhet? Varför valde ni och ta och inte? Och har ni något annat råd inför förlossningen får ni gärna dela med er :*

I was going to share some thoughts about childbirth. Before I got pregnant, I was absolutely sure I did not want to undergo a vaginal delivery but I had planned caesarean operation. Now, on the other hand, I am quite the opposite and feel it’s something I really want to try and hope it’s going to work. We all work differently, but it has been important for me to have an open mind before the birth and not to create an all too clear picture. Unfortunately, there is no real control over what’s going to happen and I think that a too planned picture opens up for stress and disappointment. But to what you actually can control – the mindsetting. I actually (yes, although the pain) looking forward to this experience. I’ve been reading about complications but choose not to focus on those parts. Perhaps fears of things that may happen during childbirth are not all things I will experience as scary or remarkable when I’m there. And if they experience it, I have healthcare and the world’s best partner on my side. Most things happen because little baby must come out and I trust the skills of the staff. But back to the setting! Something we talked about very much on the prophylaxis course were goal pictures, which may have a big effect during childbirth. I really believe in the power of thoughts so Erik is aware of my images and will remind me if needed. My strongest goal picture is, of course, to meet her but also to see Erik hold the baby for the first time. Then I have a few more goal images that are not as focused on just after birth but also a little further forward. Today we also wrote a birth-letter together with the midwife. I have gone from wanting to test completely without anesthesia to wanting epidural as early as possible. Still so unsure though! The birth letter also says that I want to give birth in standing positions, it is probably the only “requirement” I have. I will listen very much to the midwives by the way, it feels like they are absolutely the best and it will make me feel safe.

Anyone with any EDA experience? Why did you choose and not? And if you have any other advice before giving birth, please feel free to share : *

17:12 | January 31, 2018

Two for the baby

Pregnancy,Uncategorized

Hitta produkterna här:
Find the products here

1. Babygunga från Joie – Här
Babysitter – Here
2. Babyskydd från BeSafe – Här 
Baby Car Seat – Here

 

Jag fick lite frågor efter videon om var vi hittat sakerna jag visade upp. Jag har visat en del för er redan men dessa har jag ju faktiskt inte visat er! Babyskydd hade jag ingen aning om att det existerade före jag började kika på saker att köpa inför bebis ankomst?! Vi har i alla fall köpt adapter till vår vagn (jag ska skriva om vagnen så fort jag får) så vi kan knäppa fast babyskyddet. Så himla smidigt! Babyskyddet kommer från BeSafe och är det babyskydd jag hört absolut bäst om. Tyckte denna elektroniska babygunga verkade helt underbar också med vaggvisor och olika sitt/ligg-lägen och gunghastigheter! Som jag sa i videon kan man även lyfta av sitt-delen. Så om hon somnar där och man inte vill lämna henne kan man ta med den runt i lägenheten. Ni kan läsa lite mer om det på länken. Hoppas lillan gillar den bara, haha. KRAM!

Got some questions after the video about where we found the things I showed up. I’ve shown a lot to you already, but not these ones! We’ve bought an adapter for the baby car seat so we can use it on our trolley (I will write about the trolley as soon as possible). So smooth! The seat is from BeSafe and it’s the baby seat I’ve heard is “the best”. I thought this electronic babysitter seemed so nice with lullabies and different sit / lie modes and swing speeds! You can also lift the seat part. So if she falls asleep and you do not want to leave her, you can bring it around in the apartment. You can read more about it on the link. Hope the little one will like it too, lol. HUG!