Pregnancy Week 31 – Update

Gravid Vecka 31

68 days left

Min vikt: 61,5 kg (+12,5)
My weight: 61,5 kg (+12,5)

Bebis utveckling: Bebis är runt 37 cm och väger ca 1,6 kg i början av veckan och cirka 1,76 kg vid veckans slut. Alla organ är snart färdigutvecklade och barnet behöver nu i princip bara gå upp i vikt.

Baby progress: The baby is 37 cm and the weight is 1,6 kg in the beginning of the week and 1,76 in the end. All the organs is fully developed and the baby just have to gain weight. 

Min status: Förutom att jag känner mig tung och riktigt osmidig så är jag ändå väldigt tillfreds med min graviditet just nu. Jag njuter! Nu när den “snart är över” så har jag bara känt sådan tacksamhet. Jag har verkligen haft sådan tur! Jag har dock blivit riktigt förkyld och känslan av att känna sig tung blir väl ungefär hundra gånger värre, speciellt när man ska sova. Andningssvårigheter deluxe, haha.

My status: Except from feeling heavy and really untimely, I’m very happy with my pregnancy right now. Now that it’s “soon over,” I’ve just felt so grateful. I’ve had such a luck! However, I’ve caught a cold and the feeling of feeling heavy gets about a hundred times worse, especially when going to sleep. Difficulty breathing deluxe, lol

Övrigt: Vi var hos barnmorskan i måndags och mätte livmodern, lyssnade på hjärtljud och kände på barnets ställning. Vi följer mittenkurvan på pricken. Och till något roligt – Bebis ligger redan långt ner med huvudet! Så glad att hon förhoppningsvis redan fixerat sig. Barnmorskan tyckte hon låg så pass långt ned att hon inte trodde hon skulle vända sig. Sen vet man ju aldrig helt säkert med vårt lilla busfrö där inne. Men det har verkligen börjat kännas att hon ligger så långt ned! Har ett lite speciellt tryck nedåt när jag står upp. Svårt att förklara men nästan som att något vill titta ut, haha. Blir att maxa med knipövningar nu!

Other: We were at our midwife on Monday and measured the uterus and felt the child’s position. Our baby is already far down with its head. So glad that she hopefully already lying in the position she should for the birth! The midwife thought she was so far down that she did not think she would turn around. It’s a special feeling with her pushing down, I can feel it when I’m standing up. A weird pressure “down there”, lol. 

6 Responses to “Pregnancy Week 31 – Update”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *