Visar inlägg från "baby"

8 weeks since giving birth-body

Two months ago until now (she was still in the belly at the first picture)

 

Alltså, hur ballt är inte detta? Kroppen alltså, wow. Här syns ju bara de yttre förändringarna men jag kommer ihåg hur jag mådde i kroppen vid första bilden. I förrgår var det alltså två månader sedan jag på morgonen låg höggravid och på eftermiddagen hade Ellie i min famn. Jag var ju väldigt transparent under min tid som gravid med kroppens förändringar och tänkte att jag skulle dela med mig lite av tiden efter också. Jag hade verkligen inga förväntningar på min kropp efter graviditeten, kroppsfokusen släppte sista månaderna av graviditeten då det började bli mer och mer verkligt vad kroppen faktiskt förändrades för. Det enda jag längtade efter var att inte ha ont.

Jag har följt kroppens återhämtning med fascination och blir så imponerad. Inte bara varje gång jag kollar mig i spegeln utan hur all smärta under graviditet och efter förlossning känns som bortblåst bara på ett par veckor och då hade jag väldigt stora problem med foglossning och vätskesamling. Jag har inte gjort någonting speciellt förutom regelbundna promenader med vagnen senaste månaden och ätit precis det jag känt för.

En graviditet lämnar förstås spår på ett eller annat sätt. Jag har fått nya bristningar på rumpan tillexempel, något jag dock haft sedan flera år tillbaka men det bekymrar mig lika lite nu som innan. Jag är bara så tacksam att jag inte känner av några fysiska besvär!

So, how cool is this? These pictures only shows the outside but I remember how I felt in the body at the first picture. The day after yesterday, it was two months since I still were pregnant in the morning and in the afternoon Ellie was in my arms. I was very transparent during my time as pregnant with the body’s changes and thought that I would share with me some of the time after too. I really had no expectations of my body after pregnancy, I didn’t had any focus on my body the last months of pregnancy when it became more and more real what the body actually changed. All I longed for was for it not to hurt.

I have followed the body’s recovery with fascination and I’m just so impressed. Not only every time I look in the mirror, but how all pain during pregnancy and after childbirth feels like blown away for just a couple of weeks, and then I had very big problems with pelvic pain. I have not done anything special except regular walks with the trolley last month and been eating everything I wanted too.

A pregnancy leaves, of course, traces on or in most of us in one way or another. I got some new stretch marks for example, something I have had for several years before too and it worries me as little now as before. I’m just so grateful that I do not feel any physical trouble!

Baby Week 8

8 Weeks

 

Bebis process: Ellie har blivit väldigt stark i nacken, så himla stabil blick och pratar mer än aldrig förr. Hon älskar att sitta i knät vänd framåt och “hänga”. Så nyfiken så hon blir suris om hon inte får vara med. Känns som att hon vuxit lika mycket de senaste två veckorna som hon gjort på hela tiden sedan hon föddes, haha. Förut grät hon alltid bara när hon var hungrig, men nu har hon börjat göra det när hon är trött också. Ellie har börjat ta napp ibland också!

Baby’s progress: Ellie had such a strong neck and talks more than ever. She loves to sit in the knee with her face forward and “join us”. She’s so curious and get mad when she can’t join us. It feels like she’s been growing as much these two weeks like since she was born, lol. Before she only cried when she was hungry, now she cries when she’s tired too. 

Min status: Allt är bara så himla bra just nu, har verkligen ingenting att klaga på. Landat helt i rollen som mamma och ingenting har någonsin känts så självklart.

My status: Everything is just so nice right now and I have nothing to complain about. I found myself as a mum and nothing have ever felt so obvious.

Bästa: Ellie älskar att sova på natten. Hon har alltid sovit bra men vaknat var 3-4 timme för mat. Nu sover hon 6-7 timmar i streck första svängen nästan varenda natt, sen äta och vill somna om och sova 2-3 timmar till efter det. I lördags sov hon 10 timmar i streck, haha.

Best thing: Ellie loves to sleep at night. She always been good at sleeping but wanted to eat every 3-4 hour. Now she always sleeps 6-7 hours the first time and then eat and sleep for another 2-3 hours. 

Sämsta: Hon går igenom en fas just nu och har väldigt långa vakna perioder, fast hon egentligen verkligen hade behövt sova. Så hon är gnälligare än vanligt och lite svårare att tillfredsställa.

Worst: She’s going through a phase right now and have really long awake periods when she really needs to sleep. So she’s a bit more grumpy than usually and harder to satisfying.

Funderingar: Tandlagen har ju synts sedan födseln, men nu tycker jag verkligen att det ser ut som att det är 1-2 tänder på G där nere. Hon dreglar så himla mycket också men det känns så himla tidigt. Finns det något trick man kan göra för att ta reda på om det verkligen är tänder, haha? Får fråga på BVC nästa sväng.

Reflections: The tooth act have been visible from the start (of course) but I really think it looks like two teeth are on the way up. She’s drawling like crazy too! But it feels a bit too early with teeth already? Will need to ask BVC about this on the next visit.

Feeding Situation

I Samarbete Med Babyshop.se

Hitta produkterna jag använder hos Babyshop här
Find the products that I use at Babyshop here

 

Jag har fått så mycket frågor om hur det går med amningen, så jag tänkte att jag helt enkelt skriver ett inlägg om det. Min inställning innan och i början av graviditeten var att jag kände mig väldigt obekväm med tanken att “någon” skulle äta från mitt bröst och kände inte alls att det var något för mig. Jag gick alltså från att inte alls vilja amma till att känna “det är klart att jag ska testa”. Jag trodde aldrig att det skulle kännas så självklart för mig som det gjorde att amma henne första gången och nu helammar jag. Så glad att jag bestämde mig för att testa.

Jag har faktiskt inte upplevt några större krångel med amningen, utan det fungerade bra från dag ett. I början är såklart inte alls bröstvårtorna redo och Ellie åt verkligen hela dagarna i början. Så jag fick blåsor och lite blödande bröstvårtor rätt snabbt, aj vad ont det gjorde när hon skulle äta. Men så började jag med amningsnapp och gjorde säkert upp en tub purelan, haha. Det var i alla fall min räddning! (Multi-mam har några kompresser som ska vara dröm också). Efter någon vecka med amningsnapp hade de stabiliserat sig och jag testade utan och har inte haft några smärtor sedan dess.

Och nu då? Amningen har fortsatt att gå jättebra men jag blev väldigt stressad över att jag var den enda som kunde göra henne nöjd om hon blev hungrig. Rutinerna var (och är) obefintliga och jag kunde därför inte vara mer än några minuter bort. Inte för att jag känner ett behov av att vara ifrån hemmet, snarare tvärtom, men vissa saker behöver man göra och jag började få en stor inre stress kring detta. Jag kunde inte ens slappna av när jag duschade, så hela amningsgrejen började bli ångestrelaterad istället.

Jag kikade upp lösningar och hittade då Medelas nappflaska Calma där barnet måste använda samma teknik som vid amning och som därför inte hämnar amningen. Jag köpte en handpump från samma märke (ovan är en elektronisk variant av den som också fungerar bra men gillar faktiskt den vanliga mer) och nu pumpar jag lite nu och då så vi alltid ser till att ha en flaska i kylen utifall att och ibland fryser jag ner. Jag pumpar bara ena bröstet (har mer mjölk i det) på morgonen då det är som mest fyllt och får till en flaska på bara några minuter, sådant tryck, haha. Ellie har ändå svårt att äta från det då utan olyckor. Detta är i alla fall så himla perfekt för oss. Så smidigt att ta med en flaska när vi ska göra saker där det blir krångligt att amma men också att Erik får chansen att mata ibland vilket han tycker är hur mysigt som helst. Sedan att jag vet att det löser sig om jag måste iväg en sväng – men framförallt känslan att jag KAN om jag vill är det som betyder mest för mig. Så nu är amningen en mysig stund mellan mig och henne, precis den känslan som jag vill ha.

I have got so many questions about how the breastfeeding is going, so I thought I simply wrote a post about it. My feeling before and at the beginning of my pregnancy was that I felt very uncomfortable with the idea that “someone” would eat from my breast and didn’t felt like that was anything for me. So I went from not wanting to breastfeed to feel “Of course I’m gonna try” in just a few months. I never thought that it would feel so obvious to me as it did to breastfeed her for the first time.

I haven’t actually experienced any major trouble with breastfeeding, but it worked well from day one. At the beginning, of course, the nipples are not ready and Ellie really ate all day at the beginning. So I got blisters and bleeding nipples pretty fast, an oh wow it did hurt when she wanted to eat. But then I started with nipple shields. In any case, it was my rescue! (Multi-mother has some compresses which are great too). After a week of breastfeeding, they had stabilized and I tried without them and have not had any pain since.

And now? The breastfeeding has continued to go really well, but I became very stressed that I was the only one who could make her happy if she became hungry. The routines were (and are) non-existing and therefore I could not be more than a few minutes away. Not because I feel a need to be away from home, rather the opposite, but some things need to be done and I started to get a lot of inner stress about this. I could not even relax when I showered so the whole breastfeeding started to become anxiety-related instead.

I looked up solutions and found Medelas nap bottle Calma where the child must use the same technique as breastfeeding and therefore does not avenge breastfeeding. I bought a hand pump from the same brand (above is an electronic version of it that also works well but I actually like the regular one more) and now I’m pumping a bit now and then so we always make sure to have a bottle in the fridge except that and sometimes I freeze it. I just pump one breast (have more milk in it) in the morning when it’s the most filled and I fill a bottle in just a few minutes, such pressure, lol. Ellie has a hard time eating from it without accidents anyways so. This is so great for us. It’s so easy to bring a bottle when we are going to do things in where it becomes difficult to breastfeed but also that Erik gets the chance to feed sometimes which he thinks is so cozy. So now breastfeeding is a cozy moment between me and her, exactly the feeling that I want.

Baby Week 6

6 Weeks Old

 

Bebis Utveckling: Ellie är nu 55,5 cm lång och väger 4500 gram. Det känns verkligen som att det händer nya saker varje dag! Hon är så stark i nacken och har börjat bebis-prata massor så man kan ha “konversationer” med henne, så kul. Hon är enligt oss och andra så himla med för att vara så liten. Hon brukar stirra mycket också, rakt in i ögonen och tittar man in i hennes börjar hon oftast att le massor. Man blir så glad! Hon har börjat bli väldigt nyfiken och älskar när vi bär runt på henne så hon kan få kika runt. Förra veckan började hennes ögon tåras när hon gråter också. Hennes vakna stunder på dagarna blir bara längre och längre.

Baby’s Progress: Ellie is now 55.5 cm tall and weighs 4500 grams. It really feels like new things happen every day! She’s so strong in her neck and has begun child-speaking so you can have “conversations” with her, so fun. She is, according to us and others, so alert for being so small. She usually stares a lot too, right in your eyes and looks into her, she usually begins to smile a lot. You get so happy! She has begun to be very curious and loves when we wear her so she can peek around. Last week, her eyes began to tear when she cried too. Her waking moments on the days just get longer and longer.

Min status: Psykiskt känner jag mig väldigt stabil och jag har kommit in i en bra balans med att planera mina dagar. Vissa saker som egentligen hade tagit mig någon timma kan istället bli framskjutet i dagar. Så det gäller att ha framförhållning. Jag skulle säga att all vätska i kroppen är borta nu, så kvar är bara några kg från startvikt. En blandning av fett och överskottshud skulle jag tro, haha. Tydligen så får personer som har mindre underhudsfett lite mer överskottshud på magen efter graviditeten. Sedan är det upp till kroppen att bestämma hur mycket som “går tillbaka” och inte – spännande. Min pigmentförändring runt naveln och randen på magen har börjat försvinna men mina magmuskler är fortfarande delade så jag fortsätter avvakta med träning.

My status: I feel very stable and I have come up with a good balance of planning my days. Some things that usually took me an hour can instead be advanced in days. So it’s important to have pre-emption. I would say that all the fluid in the body is gone now, so there are only a few kilograms from starting weight. A mixture of fat and excess skin would I believe haha. Obviously, people with less subcutaneous fat will get a little more excess skin on their stomach after their pregnancy. Then it is up to the body to decide how much “goes back”. My pigmentation around the belly button has begun to disappear but my abs are still divided so I will wait to visit to the gym.

Bästa: Att Ellie är världens bästa bebis enligt mig och Erik, haha. Nämen det tycker nog alla sina föräldrar om sina barn men hon är bara så himla välmående, belåten (för det mesta, hehe), glad och sover så bra. Vi är så tacksamma för att hon inte verkar uppleva några större besvär.

Best: That Ellie is the world’s best baby according to me and Erik, haha. Well, I guess all parents thinks that about their children, but she’s just so prosperous, happy and sleeping well. We are so grateful that she does not seem to experience any major inconveniences.

Sämsta: Ellie har fått navelgranulom. Syns speciellt på första bilden här ovan. Inget farligt och kommer försvinna när som helst, men just nu är det varigt och härligt, haha.

Worst: Ellie has got the navel granula. You can see it on the first image. Nothing dangerous and will disappear at any time, but right now it’s purulent and fresh, lol.

Funderingar: Mässling utbrott i Europa nu och vi ska ju ut och resa. Måste hålla extra koll på detta, annars tycker jag nog att det känns lite för risky att åka. Man vaccinerar ju inte mot mässling förrän 18 månader för att (om jag uppfattat det rätt) eftersom att jag är vaccinerad mot mässling så uppstår passiv immunitet för henne. Men att detta bara håller i sig första månaderna och sedan försvinner men att man alltså väntar med vaccination pga dessa antikroppar och att man inte vill “förstöra” den processen. Någon som har koll?

Reflections: Measles outbreaks in Europe now and we are going out and traveling. Must keep an eye on this, otherwise I think it’s a bit too risky to go. You are not vaccinated for measles until 18 months (if I feel right) because I am vaccinated against measles so passive immunity occurs to her. But this only lasts for the first months and then disappears but waiting for vaccination because of these antibodies and that you do not want to destroy that process. Know anything about that?

Gravid Vecka För Vecka #10

I samarbete med Libero

My last video for Pregnacy Week For Week (swedish only)


Mitt tionde och
sista avsnitt för Gravid Vecka För Vecka. Har sådan amningshjärna så känner redan nu att jag får komplettera med blogginlägg, haha. I alla fall – TACK till alla! Tack till er för all fin respons jag fått för mina videos, tack till United Screens och Libero för detta samarbete. Det har varit så kul. Kommer kännas lite konstigt att lämna det rörliga bakom sig, men man vet ju aldrig vad som händer framöver. Hade ni velat att jag fortsatte med rörligt? Hjärta detta inlägg eller släng iväg en kommentar i sådant fall vettja. Puss!

My last episode for Pregnancy week for week. Thanks to every one and thanks to United Screens and Libero for this collaboration. It’s been so much fun. It will be a bit weird to leave the recording behind, but you never know. Would you like to see me continue doing videos? Heart this post if so or leave a comment. Xx

Gravid Vecka För Vecka #9

I samarbete med Libero

My ninth video for “pregnancy week for week” – only in Swedish.

 

Blev ett litet ofrivilligt uppehåll på Gravid Vecka För Vecka men nu är vi tillbaka som vanligt. Denna vecka får ni följa med en liten sväng till Norr. Nästa vecka är faktiskt mitt sista avsnitt så jag tänkte bland annat svara på lite frågor. Så om ni har några speciella så fråga på någon av mina kanaler så tar jag upp det i nästa veckas video. Puss!

My ninth video for pregnancy week for week is up! This week you got to follow me to the north. Next week it’s actually my last episode so I was planning to answer some questions. So if you have any feel free to ask on any of my channels and I will bring them up in next weeks video. Xx

Baby Week 4

1 month old

 

Bebis utveckling: Ellie väger nu 4025 g och är 55 cm lång! Hon har alltså gått upp ett drygt kilo och växt 6 cm sen hon föddes. Hon har verkligen börjat leta ögonkontakt nu, kan fästa blicken länge och älskar att le. Tydligen inte supermånga bebisar som gör det såhär tidigt. Till skillnad från förra veckan så är hennes vakna stunder ännu längre, gärna mitt i natten också. Jag brukar alltid bara amma henne på natten och så somnar hon om på en gång, men nu vill hon gärna vara vaken ett tag så vi får natta om henne. Hon är inte ledsen utan bara pigg och glad. Hon har även börjat få lite “gaga”-läten, så kul.

Babys progress: Ellie now weighs 4025 g and is 55 cm tall! She has really begun looking for eye contact now, watching for a long time and loving to smile. Apparently not very many children who do it so early. Her awake moment is even longer, in the middle of the night as well. I always just feed har at night and then she falls asleep right after, but now she wants to stay awake for a while so we get around her. Not sad or so, just happy and alert. She has also begun to get some “gaga” sounds, so fun.

Min status: Jag kan äntligen bära och gå längre promenader utan att känna av foglossningen. Håller tummarna för att den börjar försvinna! Jag är bara några kilo från min startvikt, inget mål att nå den igen men jag tycker det är så spännande att följa kroppens återhämtning. Så häftigt! Jag är riktigt taggad på att börja aktivera kroppen igen men ska vänta lite till, finns inte mycket mer tid än promenader med vagnen ändå så, haha. Tränar bäckenbotten lite lätt bara.

My status: I can finally carry things and go for a longer walk without feeling the pelvic pain. I cross my fingers for it to begin to disappear! I’m just a few pounds from my starting weight, no goal to reach it again, but I think it’s so exciting to follow the body’s recovery. So awesome! I’m really longing after activating my body again other than walks.

Bästa: Först att det gick bra på läkarundersökningen idag! Allt såg jättebra ut. Sen är det att Ellie börjar vara så “med”. Det är sån underbar känsla att få kontakt med henne och få “något tillbaka”. Finns inga bättre stunder på dagen än när hon kollar på en och ler.

Best: First, that it went good at the medical examination today! Everything looked great. Then Ellie is starting to be so alert. It’s such an amazing feeling to connect with her and to “get something back”. There is no better moments during the day than when she look at you and smile.

Sämsta: Som jag skrev tidigare i veckan har vi haft ett par kvällar då hon inte alls varit nöjd och vill äta hela tiden och att det känns som att jag inte kan ge henne tillräckligt. Tack för era kommentarer gällande detta förresten.

Worst: As I wrote earlier this week, we have had a couple of nights when she has not been happy and wants to eat all the time and it feels like I can not give her enough. Thank you for your comments regarding this by the way.

Funderingar: Att hon börjar vara vaken mer och söker kontakt betyder ju mer uppmärksamhet till henne. Jag funderar bara på hur mycket, man vill ju varken understimulera eller överstimulera. Jag har lärt mig signalerna men ibland är hon ju vaken väldigt länge och då är frågan hur man ska underhålla henne mer än samspel då. Att lägga bort henne när hon är vaken känns så taskigt, haha. Eller man kanske gör det?

Reflections: More awake moments for her searching for eye contact means more attention to her. I just wonder how much, you don’t want to under stimulate or over stimulate. I know the signals but sometimes she is awake a pretty long time and then it’s hard to know how to entertain her. I also think it feels so weird to just let her be by herself starring at the roof when she’s awake.

So, what’s her name?

 

Äntligen är papperna inskickade för hennes namn. Vår lilla bebis heter alltså “Eline Elna Forsgren”. Eline är hennes tilltalsnamn som vi haft klart redan innan jag blev gravid (uttalas Eliin). När vi fick reda på att det var en liten flicka där inne så började vi kalla henne Ellie som smeknamn till Eline. Jag tror aldrig jag kallade henne Eline när hon låg i magen och knappt nu heller, så vi blev så himla osäkra på om vi skulle döpa henne till Ellie istället. Vi båda tycker Eline är så himla fint och ja, vi kommer ju inte behöva sluta kalla henne Ellie för det, så Eline fick det bli tillsist! Vi ville ha ett ovanligt namn som inte kändes “för svenskt” men ändå passade till hennes efternamn. Haft det nedskrivet så himla länge så vet inte vart vi hört eller hittat det riktigt (aldrig hört någon som heter det?), men tror det kommer från “Céline” som jag gjorde om lite, haha. Och ja, hon kommer få hennes pappas efternamn. Älskar mitt efternamn men haft så mycket krångel med det genom åren så det fick helt enkelt bli Forsgren och Elna kommer från Eriks mormor.

Finally we’ve sent in the papers for her name! Our little girls name is Eline Elna Forsgren. So Eline is her first name! When we got the news that it was a little girl in there we started to call her “Ellie” like a nickname to Eline. I don’t think I ever called her Eline when I was pregnant with her and barley when she was born either. Therefor we got so doubtful if we should name her Ellie instead. But we both love the name Eline and we don’t need to stop call her Ellie so Eline it is! We wanted an unusual name that didn’t felt “too Swedish” but at the same time had to match her last name. I been having it written down since way back so I don’t really remember how we came up with it (never heard anyone with that name). I think it’s from Céline but just changed it a bit, lol. And yes, she will have her daddys last name and her middle name is from his grandmother. Xx

Baby Week 3

3 weeks old

 

Bebis utveckling: Hon växer på och vägde 3510 när vi vägde henne förra veckan. Just över 300g mer än vid förra invägningen vilket var 10 dagar innan. Hon har börjat sova ännu mindre dagtid och vill gärna “vara med” när hon är vaken. Ligga själv vaken är inte poppis! Hon är fortfarande världens finaste mot oss och vaknar max 2-3 gånger per natt.

Baby’s progress: She grows on and weighed 3510g when we weighed her last week. Just over 300g more than last time, which was 10 days before. She has begun to sleep even less daytime and would like to “be with” when she is awake. Lying yourself awake is not popular!

Min status: Jag kommer mer och mer tillbaka som “mig själv” för varje dag som går. Så himla skönt! Fick sådant hormon-påslag av amningen så min hy blev helt obalanserad, men det känns som att allt lugnat ner sig nu. Mina bröst är inte längre ständigt spända och läckande och blödningen är i princip borta.

My status: I’m getting more and more back like “myself” for every day that goes. Got such a hormone boost of breastfeeding so my skin became completely unbalanced, but it feels like everything has calmed down now. My breasts are no longer constantly tense and leaking and the bleeding is basically gone.

Bästa: Vi testade att bada henne och hon älskar det. Vi har inget badkar men kör på Stokkes Flexi Bath med stöd för nyfödda. Så bra!

Best: We tried to bath her and she loved it. We have no tub but we have the Stokkes Flexi Bath with support for newborns. So good!

Sämsta:  Som jag skrev tidigare fick vi veta att det inte var en bula hon hade i bakhuvudet utan en godartad kärltumör kallad djupt hemangiom. Känner mig lite hjälplös kring detta då det inte går att göra så mycket, utan bara vänta och se hur mycket den växer (kan växa upp till 1 år).

Worst: As I wrote earlier, we were told that there was not a bruise she had at the back of her head, It’s something called deep hemangioma. Feeling a little helpless about this because it’s not possible to do so much, but just wait and see how much it grows (can grow up to 1 year).

Funderingar: Hon har regaerat på något och inte riktigt varit sig själv men vi har inte kunnat sätta fingret på vad det kan vara. Så fick vi höra att vissa bebisar reagerar på ACO’s D-vitamindroppar så vi testade att skippa dem och jag tror faktiskt det var dem. Vi kör nu på Sempers istället! Undrar varför BVC väljer att ge en produkt som så många bebisar verkar reagera dåligt på utan att ge info om andra alternativ eller biverkningar. Någon som har koll?

Reflections: She’s been reacting on something and haven’t really acted like herself, but we have not been able to figure out what it may be. Then we were told that some babies react to ACO’s vitamin D drops so we tried to skip them and I actually think they were. We are now driving at Sempers instead! Wondering why BVC chooses to give a product as so many babies seem to react on without giving information about other alternatives or side effects. Anyone who knows?

Pyjamas Pyjamas

In collaboration with Babyshop Group

Products: 

Pyjamas – Here
Blanket – Here
Tossie – Here

 

Jag är så himla glad att presentera min nya samarbetspartner Babyshop. Älskar hela utbudet men framförallt deras utbud av kläder som jag tycker är överlägset bland alla babyshoppar. Jag ska visa er massa fint men först ut är detta pyjamas-set från Livly. Materialet är så himla, himla mjukt (måste beställa fler i andra mönster). Vår lilla tös är rätt liten men körde på storlek 1-3 månader och det funkade utmärkt att vika upp mudden som vi gjort ovan, perfekt att hon kan ha det lite längre då också och inte växa ur på en gång. Åh, finns typ ingenting sötare än bebis i pyjamas. Kram!

I’m so glad to announce my new collaboration with Babyshop. Love everything about the shop but their clothing range is just the best. I will show you a lot of nice stuff but first out is this pyajamas-set from Livly. The material is so soft (need to order more in other patterns). Our little girl is quite small but we went for the 1-3 month size and just folded up the lining. Then she can wear it a bit longer. There’s nothing cuter than a baby in pyjamas, huh.