To travel with a baby

I samarbete med Babyshop.se

Some of the things we use..

 

 

1. Badrock – Här 2. Necessär – Här 3. Bärsele – Här 4. Resevagn – Här 5. UV-filt – Här 6. Solskydd Barn – Här 7. Baddräkt – Här 8. UV-dräkt – Här 9. UV-hatt – Här

/ 1. Bathrobe – Here 2. Toilet Bag – Here 3. Baby Carrier – Here 4. Travel Carriage – Here 5. UV Blanket – Here 6. Sunscreen Kidz – Here 7. Swimsuit – Here 8. UV Suit – Here 9. UV hat – Here

 

Jag har fått så otroligt många frågor om detta, så jag tänker att jag skriver ett inlägg. Innan vi fick Ellie fick vi ofta frågan om vi kommer “fortsätta resa” så som vi gjort. Där svarade vi alltid, att det beror på vilken bebis vi får. Men vi valde att ge det ett försök och reste med Ellie första gången då hon var 2 månader och det gick och fortsatte gå hur bra som helst. Ju mindre bebis är, desto lättare tycker jag. Så vi har helt klart behövt anpassa oss på nytt för varje resa! Förut helammade jag te.x så inga flaskor eller mat behövdes och när hon var mindre sov hon 95% av vår vakna tid, haha. Så det är lite mer nu, när hon är äldre som vi hittat vårt sätt och därför kanske har lite mer tips att ge. Först och främst är det inte alls ett så stort “projekt” som många tänker, i alla fall inte för oss. Sedan tycker jag det är viktigt att inte ha samma förväntningar på en semester som förut. Det kommer inte finnas lika mycket tid att ligga i solstolen och bara “vara”, det kommer inte gå att äta ute lika sent som man brukar, du kommer inte kunna besöka alla platser som du tänkt. Men jag älskar att resa med barn, för mig känns det mycket mer givande att resa nu än förut. Det är som att se henne öppna en ny present varje dag med allt hon upptäcker och älskar.

Till flyget: Här behövs en stor och smidig väska! Jag har en stor tote-bag och för att hitta sakerna smidigt har jag tre olika tygnecessärer. En med mat (en burk med ersättning&skopa, sedan klämmis -gröt/mellis/mat/majskrokar), haklapp och sked och en med blöjor (ta fler än ni tror), en extra body, bajspåsar och ev zinksalva och sedan en större med leksaker. Våtservetter har jag ett stort paket löst i väskan tillsammans med termos, flaskor och nappar.

Ellie flyger alltid i track-suit. Smidigt att ta av hoodien om det blir varmt t.ex. Sedan tar vi alltid med en filt, älskar UV-filten ovan.

Till semestern: Vi har sedan första resan alltid haft med vår Babyzen yoyo+ vagn (förutom till snön, då kör vi vår Fox). Det är en vagn som går som handbagage! När hon var liten knäppte vi bara fast hennes babyskydd i det (så smidigt) och när hon blev lite större blev det deras liggdel och nu hennes sittdel. När vi bytte till sittdelen köpte vi även ett tillhörande parasoll till! Så perfekt om man vill gå i solen men också bra till att kunna skymma/mörka ner lite när Ellie ska sova i vagnen. Soligt resmål innebär också UV-dräkt, badblöjor, solskydd 50 och solhatt. Nästa gång kommer vi nog skippa UV-dräkt vid bad, då man inte vill att bebis ska gå runt helt blöt. Badrocken blev Ellies bästa vän!

Boende: Här beror det ju såklart på resmål! Men ska man till en stad så underlättar det med ett hotell där man har gångavstånd till det mesta. I New York te.x så var det ett projekt med taxi då vi inte använder babyskyddet till vagnen längre och också kändes lite för osäkert med metro. Så vi valde att bo mitt i SoHo så vi hade gångavstånd till det mesta vi ville till. Samma med Paris! I Dubai hade de däremot en tjänst kallad “Careem” en Uberliknande app där man kunde boka bil med babystol.

När det kommer till soliga resmål så om det finns möjlighet så boka boende med egen pool eller balkong. Detta underlättar SÅ mycket! Då kan bebis vara på rummet medan ni är utomhus. Vi hade Ellie i spjälsängen lekandes massor. I Dubai där vi bara hade allmän pool uppskattades områden med gräs extra mycket. Poolområden har ju annars alltid stengolv och vi vågar inte ha Ellie där än.

Resa med bebis travelhacks: Så för att summera lite! Bärselen är toppen att ha på flygplanet om bebis blir lite tokig, Ellie har alltid känt lugn i den och kunnat somna. Till flygresan har vi spelat in hennes favorit-youtube-klipp. Ska ni resa långt så är en mellanlandning faktiskt rätt tacksam. Klämmisar är så mycket smidigare att ta med än glasburkar och vattenkokaren är vår bästa vän. Kokhett värmebad för all mat och sedan koka upp vatten till ersättningen/termos till natten. Så smidigt med spjälsäng på rummet, även om ni samsover så är det perfekt att låta bebis vara där när ni behöver slappna av lite. Babyzen Yoyo+ vagnen gör våra resor så otroligt mycket enklare (vi har väskan till också så man kan ha den som “ryggsäck”. Så smidig att fälla ut och ihop om man ska in i taxin eller på en trång restaurang. Vi skippade till och med bärselen på förra resan, då man kan ha vagnen fram till flyget och direkt man kliver av.

Vad är era travelhacks när det kommer till att resa med bebis?

I have received so many questions about this, so I thought it’s best if I write a post about it. Before we got Ellie we often got the question of whether we would “continue traveling” as we did. There we always replied that it depends on which baby we get. But we chose to give it a try and traveled with Ellie the first time when she was 2 months and it went just perfect and did ever since. The younger baby, the easier. So we definitely needed to adapt again for each trip! Before, when I did breastfeed we needed no bottles or food and when she was younger she slept 95% of our waking time, haha. So it’s a little more now, when she’s older we found our way and therefore I may have a little more advices to give. But the most important thing I can share is to not have as high expectations on your holiday as before. You won’t have time to chill as much as usual and you won’t be able to visit all those places you used to and eat as late as before.

To the flight: A large and flexible bag is needed here! I have a large tote bag and to find things smoothly I have three different sponge bags. One with food (a can of replacement & scoop &  babyfood/snacks), bib and spoon and one with diapers, an extra body, poop bags and babypowder, and then a larger one with toys. Wet wipes I have one large package loose in the bag along with a thermos, bottles and pacifiers.

Ellie always flies in track suit. Easy to remove the hoodie if it gets hot. Then we always bring a blanket, love the UV blanket above.

For the holiday: Since the first trip we have always had our Babyzen yoyo+ stroller with us (except for the snow, then we have our Fox). It’s a travel carriage that you can have as hand luggage! When she was little we just snapped her babychair/carrier in it (so easy) and when she got a little bigger we had the lie-piece and now the sitting piece. When we switched to the seat we also bought an associated parasol! So perfect if you want to go in the sun but also good for darken a bit when Ellie is going to sleep in the stroller. Sunny destination also means UV clothing, bath diapers, sun protection 50 and sun hat. Next time we will probably skip the UV suit when bathing, as you do not want your baby to walk completely wet afterwords. The bathrobe became Ellie’s best friend!

Accommodation: Of course it depends on travel destinations! But if you want to go to a city, it’s favor to choose a hotel where you have walking distance to most things. In New York then there was a project by taxi as we did not use the baby protection for the carriage anymore and also felt a bit too uncertain with the metro. So we did choose to live in the middle of SoHo so we had walking distance to most of the places we wanted to visit. Same with Paris! In Dubai, however, they had a service called “Careem” a “Uber”-app where you could book a car with a baby chair.

When it comes to sunny destinations then if there is opportunity then book accommodation with your own pool or balcony. This makes thins SO much easier! Then baby can be in the room while you are outdoors. We had Ellie in the crib playing a lot while we were outside. In Dubai, where we only had a public pool, areas with grass were much appreciated. The pool areas always have stone floors and we don’t wanna have Ellie there yet.

Travel with baby travelhacks: So to sum up a little! A baby carrier on the flight is perfect if the baby gets a bit crazy. For the flight we have recorded her favorite youtube-videsos. If you want to travel far, a stopover is actually quite grateful. The kettle is our best friend to make hot water baths for all food and then boil water for the replacement / thermos for the night. So easy with the babycrib in the room, even if you sleep with your baby in the bed, it’s perfect to let baby be there when you need to relax a little. The Babyzen Yoyo + trolley makes our trips so much easier (we have the bag too, so you can have it as a “backpack”. So smooth to fold out and in if you are into the taxi or in a narrow restaurant. We actually skipped the carrier on the last trip, when you can have the trolley up to the flight and immediately you get off.

What’s yours travel hacks when it comes to travel with a baby?

1 Response to “To travel with a baby”

  • Amanda says:

    Har inte ens barn än men uppskattade det här inlägget ändå så mycket! Skönt att läsa att det går att resa smidigt (vi pratar om att det är dags snart så nu är det bara att vara en svamp och suga i sig all kunksap inför som det går) <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *