Close your eyes

Jag ställs ofta mellan två viljor
När den ena säger mig att göra något
Och den andra säger mig att låta bli
Nu undrar jag.. Otrohet?
Var går gränsen och när ska man tala
Detta gäller 3 olika fall av dem i min närhet
Som vanligt vet jag för mycket
För mycket för mitt eget bästa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *