Pregnancy Week 37 Update

Gravid Vecka 37

Week 37
26 dagar kvar

Vikt: ca 64 kg (+15 kg)
Weight: Around 64 kg (+15 kg)

Bebis status: Hon väger ca 2400g just nu och hennes skallbredd är ca 9 cm. Hon ligger inom “normalkurvan” men är snäppet mindre.

Baby’s progress: She weighs about 2400g right now and her head width is about 9cm. She is within the “normal curve” but a bit under. 

Min status: Ja alltså, jisses vilken vecka jag haft. Förmodligen den minst produktiva och trötta vecka hittills i min graviditet. Jag har inte alls känt mig som mig själv! Haft noll ork. Jag vaknar flera gånger per natt och har svårt att hitta positioner att sova på. Det känns som att jag inte får tillräckligt med energi av att sova? Svårt att förklara. Mina händer värker mer än någonsin. På morgonen kan jag inte ens ta ut laddaren ur mobilen. Det känns också som att min kropp går sönder mer och mer för varje dag. Magen växer så det knakar och min kropp har liksom svårt att bära upp det. Nerver i kläm och sammandragningar efter bara några steg. Nu börjar i alla fall humöret vända och jag känner mig som mig själv igen psykiskt. Skönt!

My status: Omg, what a week. Probably the least productive and tired week so far in my pregnancy. I have not felt at all like myself! Have zero energy. I wake up several times a night and find it difficult to find positions to sleep on. It feels like I do not get enough energy to sleep? Hard to explain. It also feels like my body breaks more and more for each day. The belly grows so much and my body have a hard time wearing it. Nerves in squeeze and contractions after just a few steps. Now, finally, my mood begins to turn and I feel like myself again mentally. Phew!

Övrigt: Igår var vi hos barnmorskan och pratade lite förlossning, amning och skrev förlossningsbrev. Bebis är fixerad (!) och vi följer fortfarande normalkurvan. Vi gjorde även ett ultraljud (nojiga föräldrar, hehe) och allt såg toppen ut. Man får veta vikten (+/- 10%) och mått på lite olika kroppsdelar. Så därför jag visste så “exakt” om bebis ovan. Hon ligger fortfarande inom normalkurvan men är lite mindre. Men jag är ju rätt nätt så det förstod vi nästan. Men skönt att veta att hon växer som hon ska och får i sig så mycket hon behöver!

Other: Yesterday we were at the midwife and talked a little childbirth, breastfeeding and wrote a giving birth letter. Baby is fixed (!) and we are still following the normal curve. We also did an ultrasound (worried parents, hehe) and everything looked great. You get to know the weight (+/- 10%) and measure different body parts. So that’s why I knew the fact about the baby above. She is still in the normal curve but slightly smaller than regular. But I’m pretty small so we almost understood that. Nice to know that she grows as she should and get as much nutrion as she needs!

Thoughts about giving birth

Tankar om förlossningen

Jag tänkte dela med mig av lite tankar gällande förlossningen. Innan jag blev gravid var jag helt säker på att jag inte ville genomgå en vaginal förlossning utan ha planerat kejsarsnitt. Nu är jag däremot helt tvärtom och känner att det är någonting jag verkligen vill pröva på och hoppas att det går vägen.

Alla fungerar vi olika men för mig har det varit viktigt att ha ett öppet sinne inför förlossningen och inte skapa en allt för tydlig bild. Man har ju tyvärr ingen riktig kontroll över vad som kommer hända och jag tänker att en för tydlig bild öppnar upp för stress och besvikelse.

Men till det man faktiskt kan kontrollera – mentala inställningen. Jag ser faktiskt (japp, trots smärtan) framemot denna upplevelse. Jag är påläst om komplikationer men väljer att inte fokusera på de bitarna, utan jag får helt enkelt ta det då i sådant fall. Kanske är rädslor inför saker som kan ske under förlossningen inte alls saker jag kommer uppleva som skrämmande eller märkvärdiga när jag väl är där. Om dom upplevs som just det så har jag sjukvård och världens bästa partner på min sida. De flesta sakerna händer ju för att lille bebis måste komma ut och där litar jag på personalens kompetens och jag är beredd att göra allt. Det är helt klart lätt att fastna i tankar om akut kejsarsnitt, sugklocka och att måsta sy i underlivet. Men åter till positiv inställning! Något vi pratade om väldigt mycket på profylaxkursen var målbilder, vilka kan komma att ha en betydande roll under förlossningen. Jag tror verkligen på tankens kraft så Erik är medveten om mina målbilder och kommer påminna mig om det behövs. Min starkaste målbild är såklart att få träffa henne men också att få se Erik hålla i bebis för första gången. Sedan har jag lite fler målbilder som inte är lika fokuserade på just efter förlossningen utan även lite längre fram. Ska plocka fram dem när jag behöver kämpa lite extra! På profylaxkursen pratade vi även väldigt mycket om andningen, vilken jag kommer fokusera på allra mest under förlossningen. Det känns skönt att ha något att själv fokusera på och kontrollera.

Idag skrev vi även ett förlossningsbrev tillsammans med barnmorskan. Jag har gått från att vilja testa på helt utan bedövning och bara lustgas till att nu skriva in i mitt förlossningsbrev att jag vill ha tidig epidural. Fortfarande så kluven dock! Där får jag höra lite hur dom på BB tycker, det är ju beroende på hur långt man kommit i processen när man kommer dit. I förlossningsbrevet står även att jag önskar att få föda i stående positioner, det är förmodligen det enda “kravet” jag har. Men vem vet, kommer säkert sluta med att man ligger där ändå, haha. Jag kommer lyssna väldigt mycket på barnmorskorna, det känns som att dom har absolut bäst koll och är det kommer få mig att känna mig tryggast.

Någon som har någon EDA-erfarenhet? Varför valde ni och ta och inte? Och har ni något annat råd inför förlossningen får ni gärna dela med er :*

I was going to share some thoughts about childbirth. Before I got pregnant, I was absolutely sure I did not want to undergo a vaginal delivery but I had planned caesarean operation. Now, on the other hand, I am quite the opposite and feel it’s something I really want to try and hope it’s going to work. We all work differently, but it has been important for me to have an open mind before the birth and not to create an all too clear picture. Unfortunately, there is no real control over what’s going to happen and I think that a too planned picture opens up for stress and disappointment. But to what you actually can control – the mindsetting. I actually (yes, although the pain) looking forward to this experience. I’ve been reading about complications but choose not to focus on those parts. Perhaps fears of things that may happen during childbirth are not all things I will experience as scary or remarkable when I’m there. And if they experience it, I have healthcare and the world’s best partner on my side. Most things happen because little baby must come out and I trust the skills of the staff. But back to the setting! Something we talked about very much on the prophylaxis course were goal pictures, which may have a big effect during childbirth. I really believe in the power of thoughts so Erik is aware of my images and will remind me if needed. My strongest goal picture is, of course, to meet her but also to see Erik hold the baby for the first time. Then I have a few more goal images that are not as focused on just after birth but also a little further forward. Today we also wrote a birth-letter together with the midwife. I have gone from wanting to test completely without anesthesia to wanting epidural as early as possible. Still so unsure though! The birth letter also says that I want to give birth in standing positions, it is probably the only “requirement” I have. I will listen very much to the midwives by the way, it feels like they are absolutely the best and it will make me feel safe.

Anyone with any EDA experience? Why did you choose and not? And if you have any other advice before giving birth, please feel free to share : *

Two for the baby

Hitta produkterna här:
Find the products here

1. Babygunga från Joie – Här
Babysitter – Here
2. Babyskydd från BeSafe – Här 
Baby Car Seat – Here

 

Jag fick lite frågor efter videon om var vi hittat sakerna jag visade upp. Jag har visat en del för er redan men dessa har jag ju faktiskt inte visat er! Babyskydd hade jag ingen aning om att det existerade före jag började kika på saker att köpa inför bebis ankomst?! Vi har i alla fall köpt adapter till vår vagn (jag ska skriva om vagnen så fort jag får) så vi kan knäppa fast babyskyddet. Så himla smidigt! Babyskyddet kommer från BeSafe och är det babyskydd jag hört absolut bäst om. Tyckte denna elektroniska babygunga verkade helt underbar också med vaggvisor och olika sitt/ligg-lägen och gunghastigheter! Som jag sa i videon kan man även lyfta av sitt-delen. Så om hon somnar där och man inte vill lämna henne kan man ta med den runt i lägenheten. Ni kan läsa lite mer om det på länken. Hoppas lillan gillar den bara, haha. KRAM!

Got some questions after the video about where we found the things I showed up. I’ve shown a lot to you already, but not these ones! We’ve bought an adapter for the baby car seat so we can use it on our trolley (I will write about the trolley as soon as possible). So smooth! The seat is from BeSafe and it’s the baby seat I’ve heard is “the best”. I thought this electronic babysitter seemed so nice with lullabies and different sit / lie modes and swing speeds! You can also lift the seat part. So if she falls asleep and you do not want to leave her, you can bring it around in the apartment. You can read more about it on the link. Hope the little one will like it too, lol. HUG!

Gravid Vecka För Vecka #2

I samarbete med Libero

My second video for the “Pregnancy week for week”-channel (unfortunately in Swedish)

 

Nu är mitt andra avsnitt uppe! Notera att jag liksom svettas av att prata i första delen, haha. Läst igenom alla era kommentarer och många ville se hur vi bor eller vloggar. Försökte mig på en vlogg när vi åkte på spa:t men var lite för mycket folk! Så ni får följa med till barnmorskan nästa vecka istället. I detta avsnitt visar jag upp hur vi bor och lite av inköpen till lillan!

– 

My second episode is up! I’ve been reading all your comments and many of you wanted to see how we live or vlogs. I tried to do a vlog when we visited the spa but it was too much people. So I will let you follow us to the midwife next week instead. In this episode I show you how we live and what we bought for the little one.

Pregnancy Week 36 Update

Gravid vecka 36

Vecka 36

29 dagar kvar

Vikt: –
Weight: –

 

Bebis utveckling: Barnet är nu cirka 45 cm lång och väger cirka 2,59 kg i början av veckan och ca 2,76 vid veckans slut. Fosterrörelserna ändrar karaktär till att bli mer buffande knuffar. Du kanske kan se en armbåge eller en häl som putar ut mot huden – ibland till och med en hel fot.

Babys progress: The child is now about 45 cm long and weighs about 2.59 kg at the beginning of the week and about 2.76 at the end of the week. The baby is changing their movements! You may see an elbow or a heel that pours out on the skin – sometimes even a whole foot.

Min status: Humöret var på topp förra veckan. Jag orkade med det jag ville och kände mig inte sådär superbegränsad som jag kan göra vissa dagar. Lillan var rätt lugn i magen också så jag kunde sova gott.

My status: The mood was on top last week. I hurried with what I wanted and did not feel so super limited as I can do some days. The little one was calm in my stomach so I could sleep well.

Övrigt: Det blev en lite sen uppdatering för en ny vecka. Jag byter ju på torsdagar så i övermorgon är det dags igen. Men bilderna på magen tar jag i alla fall varje torsdag! Men förra veckan var en lite upp och ner vecka även om jag hade en riktigt bra vecka. Lite blandade känslor kring att hon snart kommer, att man kommer sakna magen men samtidigt sådan enorm längtan att få träffa henne.

Other: It became a little late update for a new week. I’ll change you on Thursdays so the day after tomorrow it’s time again. But at least I take my photos on my stomach every Thursday! Last week was a little up and down week. Mixed feelings about her coming soon, that I will miss having her in my belly but at the same time so excited to meet her.

+/- W.4

Att vi tog in på spa. Vi passar på att göra saker nu som inte känns lika självklara framöver. Spa och bio blir det mycket av nu sista veckorna. Något mer vi borde göra?

That we went on a little spa getaway. We’re doing things now that do not feel as obvious in the future. It will be a lot of spa weekends and watching cinemas now the last weeks. Anything else that we should do?

Cyklade en mil på gymmet! Trodde aldrig att jag skulle kunna cykla en mil som gravid i 9:e månaden, haha.

Biked a mile at the gym! Never thought I could ride a mile being pregnant in the 9th month, haha.

Älskar verkligen att vi har och haft så mycket tid i vårt egna hem på slutet. Fixat och donat och det har aldrig varit så fint och organiserat som nu. Bästa känslan!

Really love that we have and had so much time in our own home. Fixed and organized and it has never been as nice as now. Best feeling!

All er och de jag träffars feedback är förmodligen veckans största plus. Speciellt tack för alla fina kommentarer om gravid vecka för vecka-avsnittet och vår podcast. Värmer så!

All yours and everybody that I meets feedback is probably the week’s biggest plus. Special thanks for all the great comments about the pregnant week for the week -video and our podcast. Makes me so happy!

Jag har fått extrem värk i mina fingrar. Jag har svårt att stänga och öppna dem pga smärta. Antingen beror det på någon brist eller helt enkelt för att vätskan klämmer någon nerv. Måste kolla upp det asap!

I have had some extreme pain in my fingers. I have difficulty closing and opening them because of the pain. Either it is because the lack of something or simply because the fluid is pinching any nerve. Must check it out asap!

Det är farligt att vara så nära due-date, försöker verkligen att gå in i ett mood där jag inte ska fokusera på att det händer “snart” så inte tiden ska kännas så lång. Men fasen det är ju verkligen SNART. Yes februari, du kommer bli den längsta månaden i hela vårt liv.

It’s dangerous to be so close to the due date, really trying to get into a mood where I should not focus on that it’s happening “soon” so the time won’t feel so long. But omg it’s so soon so yes February, you will be the longest month in our entire life.

Snön är borta. Jag är SÅ ledsen för detta. Det som var så himla mysigt! Fasen också. Nu är det tillbaka till att vara sådär rått och grått ute igen. Typiskt!

The snow is gone. I’m SO sad for this. It was so beautiful and cozy! Now it’s back to being so raw and gray out again. Gah!

Känner mig så fruktansvärt tung just nu. Jag kan bara gå i några minuter innan jag dör, jag kan knappt säga en hel mening utan att bli andfådd, finns ingen ställning jag kan sitta i som är bekväm mer än ett par minuter.. Samma med att ligga ner. Jag är så höggravid just nu, haha. Tacka gudarna för att det är kallt ute och inte varmt!

Feeling so terribly heavy right now. I can only go for a few minutes before I die, I can barely say a whole sentence without being breathless, there is no position I can sit in that is comfortable for more than a couple of minutes .. Same as lying down. I’m so pregnant now, lol. Thank God that it’s cold outside and not hot!

Through My Phone W.4

Tränade med syrran! Så bra att hon också är gravid som har bättre koll på träning än mig, så hon visar massor mer övningar. Yey! Får mycket frågor om vad jag tränar i som gravid och jag kör typ alltid i detta. Leggings från H&M (dessa) och träningslinne från BSS (detta).

/ Worked out with sis! So nice that she’s pregnant too and can show me some good exercises. Got a lot of questions about what I’m wearing on the gym and well I wear this 9/10 times. Leggins from H&M (here) and work out tank from BSW (this).

 

Fick hem detta bud från Soft Goat till bebis. En filt och sockar i cashmere. SÅ mysiga och fina!

/Got home this gift from soft goat for the baby! A blanket and socks in cashmere. So cozy!

Vi passar på att göra massa saker tillsammans nu innan lillan, så vi tog in på The Steam Hotel i Västerås. Spa:ade och åt SÅ himla god mat. Vilket ställe!

/ We’re doing a lot of things together right now, so we went to The Steam Hotel in Västerås, relaxed at their spa and ate good food. What a place!

Jag och Erik funderar på att renovera om vårt badrum. Det på Steam Hotel var verkligen SÅ fint och vi blir lite sugna på att kopiera det rakt av.

/ Me and Erik want to renovate our bathroom. The one at Steam Hotel was SO nice and we may just copy it.

Alltså en tyst minut för denna kebab. Jag älskar kebab och kom på idén att testa en kebab i varje stad i Sverige man besöker. Först ut var Västerås! Betyg 8/10 kebaber. Umeå är fortfarande bäst.

/ A minute of silence for this kebab. I love kebab and I came up with the best idea to try out kebab in every city we visit in Sweden. First out was Västerås! Rate 8/10 kebabs. Umeå is still the best.

Var på kontoret en sväng för en liten föreläsning med Instagram/Facebook. Så intressant!!

/ Visited the office for a lecture with Instagram/Facebook. So interesting! 

 

Alltså tack för responsen och era fina kommentarer på min förra through my phone-post. Uppskattar er feedback så himla mycket! Många av er ville se mer av dessa poster så vi kör på. Fick inte med det i denna post men kom just hem efter en natt på hotell med Erik. Bästa med graviditeten är nog att den fått mig att få aptit på morgonen (aldrig haft det förut) och börjat gilla frukost (!). Så just hemkommen efter en riktigt bra hotellfrukost-morgon. Bästa sättet att starta dagen! PUSS

Thank you so much for your response on my latest through my phone-post. I appreciate your feedback so much! Many of you wanted to see more of these posts so I’ll go for it. Didn’t capture it in this post but I just came home after spending the night at a hotel with Erik. Best thing with being pregnant must be that I have appetite in the mornings (never had that before) and started to like breakfast. So just got home after a really good hotel breakfast-morning. Best way to start the day! Xx

New In: Saint Laurent Cardholder

Get it here (adlink)

 

Jag har ju helt glömt att visa vad jag fick av Erik i present. En ny korthållare! Jag älskar korthållare, vill ha massor av dem. Det är så smidigt när man byter mellan att använda flera olika väskor eller ja, inte orkar ta någon väska och bara har jackfickor. En liten korthållare får plats överallt, love it. Jag tycker att en stor plånbok tar för mycket plats och är otymplig. Blev i alla fall superglad och nöjd! Kram

I’ve totally forgot to show you this gift from Erik. A new cardholder! I love cardholders, I want to have a lot of them. It’s just so smooth when you’re changing bag daily or if you don’t want to have one and just have your pockets. I think a big wallet takes up too much space, lol. However, so happy for it! Xx

Webshop Favorites – Trousers

– Det här inlägget innehåller annonslänkar/adlinks – 
This post contain Adlinks

1. Here 2. Here 3. Here

4. Here 5. Here 6. Here

7. Here 8. Here 9. Here

 

Jag kan inte låta bli att gå in på webshoppar och spana in vad jag kan ha till efter graviditeten. Här kommer i alla fall några  byx-favoriter från Gina Tricot. Även om jag hade velat ha exat dem jeansen ovan så är det nog inte läge på en gång, haha. Så några mjukare “lösare” varianter vill jag ha! Tycker dom röda nr 8 såg väldigt trevliga ut. Blir perfekt i vår med skinnjacka och sneakers tänker jag. Det enda jobbiga med att beställa saker nu är jag inte kan testa dem. Så jag får helt enkelt hålla tummarna på att de sitter bra när det väl gäller! Smartast hade ju förmodligen varit att vänta, men det är ju så kul att drömma sig bort lite!

I can’t hold my fingers from visiting webshops and look on pieces that I wanna wear after my pregnancy. Here is some trousers-favorites from Gina Tricot. Even if I want to wear the exact jeans as above, I don’t think it will be my choice afterwords, lol. So I want some soft and more loose pair. I think nr 8 looks really nice! Will be perfect with a leatherjacket and some sneakers this spring. The hard part when you order things now is that I can’t try them out. So I just have to cross my fingers that they fit when it’s time to wear them! Well.. I know I should wait BUT it’s so much fun to dream away a bit.